Minderåriga - extra dokument

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du dokumenten nedan.

Minderårig är den som är under 18 år.

Blanketterna måste fyllas i på svenska eller engelska. Blanketterna måste signeras och vara i original. Om ett barn ansöker om visum och ska resa utan hans/hennes vårdnadshavare ska ett födelsebevis och ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/arna bevittnat av Notarius publicus lämnas in i original med en kopia på varje dokument.  Alla andra dokument, förutom kvittot på betald ansökningsavgift om den sökande lämnar in sina dokument på ambassaden samt eventuella specialdokument för särskilda resor, kan vara kopior. Dokument som gäller ansökningar om Schengenvisum behöver inte vara översatta.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • original på födelsebevis samt en kopia på detta
  • när barn som reser ensamt eller med endast en vårdnadshavare ansöker om visum krävs att det tillsammans med visumansökan uppvisas: Original på skriftligt medgivande från vårdnadshavarna/den andra vårdnadshavaren att barnet får resa till Sverige samt med vem barnet får resa. Medgivandet i original måste vara bevittnat av Notarius publicus och en kopia bifogas. I medgivandet ska det tydligt framgå att det gäller för alla Schengenländerna. Om det är fråga om ett medgivande för ett visum med endast en inresa, ska det tydligt framgå att medgivandet gäller för hela vistelsen i Schengenområdet plus ytterligare 15 dagar (en s.k tilläggsfrist, en särskild tidsperiod på 15 dagar som alltid läggs på en giltighetsperiod för ett visum med endast en inresa). Om endast en vårdnadshavare finns ska detta styrkas med födelsebevis, beslut från domstol om ensam vårdnad, dödsintyg eller annat dokument
  • kopia på hemlands- eller inrikespass för vårdnadshavarna.Navigation

Top