Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn till vänster.

Blanketterna måste fyllas i på svenska eller engelska. Blanketterna måste signeras och vara i original. Om ett barn ansöker om visum och ska resa utan hans/hennes vårdnadshavare ska ett födelsebevis och ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/arna bevittnat av Notarius publicus lämnas in i original med en kopia på varje dokument. Alla andra dokument, förutom kvittot på betald ansökningsavgift om den sökande lämnar in sina dokument på ambassaden samt eventuella specialdokument för särskilda resor, kan vara kopior. Dokument som gäller ansökningar om Schengenvisum behöver inte vara översatta.

Du måste ha:

 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031
 • kvitto på betald ansökningsavgift
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden.
 • kopia på utrikespassets första sida samt kopior på sidor i utrikespasset som innehåller tidigare viseringar
 • kopia på inrikespass (samtliga 16 sidor)
 • ett (1) foto i passformat, taget rakt framifrån och som inte är äldre än
  sex månader
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring
 • tillräckligt med pengar för uppehället, boendet och resan. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK (eller motsvarande i annan valuta) per dag och person, exklusive kostnader för boende och resa. Ambassaden kräver bevis på att du kan försörja dig själv, i form av ett utdrag från ditt bankkonto som visar de senaste tre månadernas aktivitet. Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt
 • bestyrkande av sysselsättning, t ex ett arbetsintyg, som ska vara utställt till visumavdelningen på Sveriges ambassad i Ukraina. Intyget ska innehålla följande information: den sökandes titel/position, uppgift om hur länge den sökande varit anställd, uppgift om planerad frånvaro, uppgift om månadslön de senaste sex månaderna samt uppgift om huruvida den sökande får behålla sin anställning under tiden han/hon reser utomlands. På intyget ska även namn och titel/position på den person som undertecknat intyget finnas, liksom kontaktinformation till företaget samt företagets registreringsuppgifter
 • dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn till vänster.

OBS! Om du som visumsökande tidigare har beviljats visum av Sveriges ambassad men inte fick in- eller utresestämplar på en svensk flygplats, kan handläggningstiden av ditt ärende förkortas om du i din ansökan inkommer med handlingar som styrker att du faktiskt besökte Sverige med din senaste visering. Exempel på sådana handlingar är biljetter eller kvitton.

Navigation

Top