Besök längre än 90 dagar

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök på Migrationsverkets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar utfärdade av myndigheter i hemlandet ska översättas av en auktoriserad översättare till engelska eller svenska.

Du kan lämna in din ansökan på ambassadens visumavdelning på tisdagar 09.30-12.30 utan förbokning. Vänligen notera at du inte kan lämna in din ansökan om uppehållstillstånd för besök på något av VFS Globals visumkontor.

Du behöver:

 • blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
 • blanketten Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan
 • ett pass eller annan giltig resehandling.
 • kopia på första sidan av passet
 • tidigare pass om ett nytt pass har utfärdats för mindre än ett år sedan
 • om du ska besöka släkt - dokument som visar hur ni är släkt
 • Ett nytaget färgfoto i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotot ska vara tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund
 • returbiljett eller dokument som visar att du har pengar för att köpa en biljett.
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige.
 • samt om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökande under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument.

Den du ska besöka i Sverige behöver dessa dokument:

Dokumenten får inte vara äldre än tre månader.

Avgifter

Vuxna betalar 1000 SEK.

Barn betalar 500 SEK.

En lista över aktuella avgifter finns här.

Avgiften för uppehållstillstånd för besök måste ha betalats innan besöket på ambassaden. Ta med kvitto på betald avgift i original. Följande bankuppgifter gäller:

Отримувач: Посольство Швеції в Україні
Банк отримувача: АТ «ОТП Банк»
Рахунок: 26002004400015,
МФО: 300528
Код ЄДРПОУ: 22971307

Du kan betala avgiften till valfri bank i Ukraina, inte bara till OTP Bank-kontor. Avgiften återbetalas inte i händelse av avslag.

Ansökan om nationell visering på grund av särskilda skäl

Om särskilda skäl föreligger kan det vara möjligt för dig att ansöka om ett nationellt visum (D-visum).

Du och personen som bjuder dig till Sverige behöver:

 • alla handlingar som krävs för ansökan om uppehållstillstånd för besök (se ovan), utom blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
 • blanketten National visa (D-visa). Blanketten finns bara på engelska
 • ett nationellt inrikespass med kopior på samtliga sidor (gäller den sökande).

 

Navigation

Top