Blanketter

Här är blanketterna som avser ansökningar om visum till Sverige. Ansökningsblanketten för Schengenvisum och inbjudningsblanketten finns i svenska versioner.  

Blanketter på svenska:

Blanketter på engelska:

OBS! Ytterligare dokument och blanketter kan krävas. Vänligen läs noggrant igenom informationen om visum till Sverige i vänsterkolumnen för att få reda på vad som gäller i just ditt fall.

Navigation

Top