Affärsbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du dokumenten nedan.

Blanketterna måste fyllas i på svenska eller engelska. Blanketterna måste signeras och vara i original. Om ett barn ansöker om visum och ska resa utan hans/hennes vårdnadshavare ska ett födelsebevis och ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/arna bevittnat av Notarius publicus lämnas in i original med en kopia på varje dokument.  Alla andra dokument, förutom kvittot på betald ansökningsavgift om den sökande lämnar in sina dokument på ambassaden samt eventuella specialdokument för särskilda resor, kan vara kopior. Dokument som gäller ansökningar om Schengenvisum behöver inte vara översatta.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • en undertecknad inbjudan, adresserad till visumavdelningen på Sveriges ambassad i Ukraina, från företaget eller organisationen i Sverige där besökets längd och syfte framgår samt vem som står för dina kostnader under vistelsen. Det är möjligt att söka visum med en inscannad kopia av inbjudan.
  • ett undertecknat arbetsgivarintyg av vilket framgår, förutom de obligatoriska uppgifter som uppges under "Dokument som krävs av alla sökande", att resan ska företas i tjänsten.
  • för egna företagare krävs registreringsbevis och deklaration.

Extra dokument för journalister och medföljande teknisk personal:  

  • Ett intyg eller liknande dokument utfärdat av en yrkesorganisation som bevisar att personen i fråga är en kvalificerad journalist, eller ett dokument utfärdat av hans/hennes arbetsgivare, där det framgår att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete
  • Bevis på att personen är teknisk medarbetare som följer med journalisten i dennes yrkesutövning.

Navigation

Top