Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i Ukraina eller Georgien och vill flytta till en familjemedlem som är ukrainsk eller georgisk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs.

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem ska svara på frågor
Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten
Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden.

Du bokar tid genom att kontakta ambassaden på telefon, måndag-torsdag 14-15 (lokal tid), telefonnummer +380 44 494 4290, eller via e-post, visa.kiev@gov.se.

När du kommer till ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av den person i Sverige som du gett fullmakt att företräda dig.

6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Ambassaden kommer att kontakta dig när kortet är redo för avhämtning. Du kan då hämta kortet valfri måndag, tisdag eller torsdag 16-16.30 eller valfri fredag 09.30-12.30. Medtag giltigt pass.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten.

Observera att ukrainska och georgiska medborgare som beviljats uppehållstillstånd inte kan resa in i Sverige utan uppehållstillståndskortet.


Ansökan på pappersblankett

Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

2. Betala ansökningsavgiften
Om du ansöker i pappersform och lämnar in din ansökan på ambassaden, måste du betala avgiften före ditt besök. Du lämnar in kvitto (i original) från banken till visumavdelningen när du lämnar in din ansökan. Sveriges ambassad har ett konto i OTP Bank för ansökningsavgifter. Följande bankdetaljer ska användas:

Отримувач: Посольство Швеції в Україні
Банк отримувача: АТ «ОТП Банк»
Рахунок: 26002004400015,
МФО: 300528
Код ЄДРПОУ: 22971307

Du kan betala på vilken bank som helst i Ukraina, inte bara på OTP Bank-kontor. Kom ihåg att det endast är de som lämnar in ansökan i pappersform på ambassaden som ska betala in avgiften till det här kontot. Avgiften återbetalas inte om din ansökan avslås.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden
Ansökan kan lämnas in på ambassaden i Kiev utan förbokning på tisdagar 09.30-12.30.

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på avgiften. När du lämnar in ansökan får du en tid för intervju. 

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

4. Besök ambassaden för intervju 
Nästa gång du besöker ambassaden blir du intervjuad (efter att du fått en tid för detta, se punkt ovan). Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas.

Foto och fingeravtryck tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn. Du kan också ta foto och lämna fingeravtryck när du lämnar in din ansökan (se punkt ovan).

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Beslutet skickas till den person i Sverige som du gett fullmakt att företräda dig.

6. Invänta uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Följ din ansökan online

På Migrationsverkets webbplats kan du se vilken status din ansökan om uppehållstillstånd har.

Följ din ansökan.

Navigation

Top