Basfakta

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ha ett uppehållstillstånd. Det ska vara klart innan inresan till Sverige. Andra regler gäller dem som är medborgare i ett EU/EES-land, annat än Sverige.

Som nära anhöriga räknas:

  • den som är, eller ska bli, make/maka, registrerad partner och sambo.
  • minderåriga barn och deras föräldrar.

Andra anhöriga får endast i undantagsfall uppehållstillstånd.

Det är Migrationsverket som prövar om du har rätt till ett uppehållstillstånd. För att få en heltäckande beskrivning av vilka regler som gäller ska du vända dig till Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Om du ansöker via webben får du besked om att beslut fattats via e-post. Om du har ansökt i pappersform får du besked om beslutet av den person i Sverige som du gett fullmakt att företräda dig.

Uppehållstillståndskort

Du som får uppehållstillstånd kommer att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har uppehållstillstånd. Läs hur du ordnar kortet under "Så ansöker du".

Navigation

Top