Dokument som krävs

Ska du ansöka om arbetstillstånd behöver du vanligtvis bifoga dokumenten nedan. Särskilda regler och blanketter kan gälla vissa yrken.

Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda blanketten.

Du behöver:

 • om du inte gör en webbansökan - en ansökningsblankett. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd (se länk till höger)
 • kopior av de sidor i ditt pass för utrikesresor som visar personuppgifter, giltighetstid, om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland samt eventuella övriga visum eller stämplar
 • anställningserbjudandet, ett fackligt yttrande och/eller andra eventuella dokument du fått från din arbetsgivare
 • två [2] färgfoton, 35x45 mm, nytagna och välliknande, som visar hela ansiktet, tagen mot en jämn, jämnt upplyst och ljus bakgrund
 • kvitto i original på betald ansökningsavgift.

OBS! Alla dokument måste bifogas i två exemplar.

Medföljande familj

Om din familj ska följa med dig till Sverige kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, ska familjemedlemmar använda blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011.

Följande måste finnas med i dina familjemedlemmars ansökningar:

 • kopior på de sidor i passet för utrikesresor som visar personlig information, foto, signatur, passnummer, utfärdandeland, passets giltighetstid och om dess innehavare har rätt att bo i andra länder samt eventuella visum och stämplar
 • kopior på vigselbevis eller motsvarande (gäller för gifta par eller registrerade partners)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller för sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om denne inte också ska flytta till Sverige, där det framgår att barnet har tillåtelse att flytta till Sverige
 • dokument som visar att barn över 21 år försörjs ekonomiskt av sina föräldrar
 • ett kort brev skrivet av dig, där det framkommer att du och dina familjemedlemmar ska bo tillsammans i Sverige även om ni inte ansökt tillsammans.

Dokumenten ska vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

OBS! Alla dokument måste bifogas i två exemplar.

Om dina familjemedlemmars pass håller på att gå ut ska de förnyas, eftersom arbetstillstånd inte kan beviljas för en period som sträcker sig längre än passets giltighetstid. För att folkbokföras i Sverige måste du ha ett tillstånd som är giltigt i mer än ett år.

Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

 

Navigation

Top