Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

För mer information om aktuella avgifter, vänligen se denna sida.

Navigation

Top