Reseinformation Sudan

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i Sudan avråder utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till:

- samtliga delstater i Darfur-området (Norra Darfur, Västra Darfur, Centrala Darfur, Södra Darfur, Östra Darfur),

- delstaterna Södra och Västra Kordofan

- delstaten Blå Nilen,

- gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Röda havet,

- området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Norra Kordofan,

- området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Vita Nilen.

Aktuella händelser

Under den senaste veckan har demonstrationer förekommit både i Khartoum och andra delar av landet och kan komma att fortsätta. Svenska medborgare som befinner sig i Sudan bör iaktta försiktighet, undvika folksamlingar samt följa lokala nyheter och information på ambassadens hemsida.

Säkerhetsläget i Khartoum kan snabbt försämras. Terrorhot kan förekomma i områden och på platser som besöks av utlänningar. 

Sammandrabbningar mellan olika folkgrupper pågår i fyra av fem Darfur-stater. Kriminalitet och banditism är extremt hög i samtliga delstater. Strider pågår för närvarande endast kring Jabal Marra. Flyktingströmmarna är omfattande och antalet flyktingar samt internt fördrivna beräknas till 3,1 miljoner.

Strider pågår också i Södra Kordofan och Blå Nilen.

Läget i östra Sudan är labilt.

Allmänna säkerhetsläget

Svenska medborgare och tillresande bör hålla sig informerade om det aktuella säkerhetsläget. Ambassaden i Khartoum följer kontinuerligt utvecklingen i landet och reviderar reseinformationen när skäl för detta föreligger.

Den politiska situationen som kännetecknas av spänningar mellan centralmakt och periferi, gör att säkerhetssituationen kan förändras snabbt – också i Khartoum. Försiktighet bör iakttas såväl i Khartoum som vid resor utanför huvudstaden. Särskild försiktighet bör iakttas i samband med folksamlingar eller runt tidpunkten för fredagsbönen.

Säkerhetssituationen i Darfur är fortsatt svår. Kriminaliteten har ökat markant i Darfur under de senaste åren, kidnappningar har förekommit, inklusive av UNAMID-personal (AU/FN-missionen i Darfur) och av västerländska biståndsarbetare. Kidnappningar och bilstölder (carjackings) har genomförts inne i städerna, vilket tidigare var ovanligt. Stor försiktighet bör iakttas i Darfur, även i städernas centrala delar och i synnerhet kring marknadsplatserna. Resor utanför städerna eller efter mörkrets inbrott är olämpliga. Det råder utegångsförbud som kan variera vad gäller tidpunkter lokalt i Darfur.

Gränsområdena mot Sydsudan är mycket instabila.

Terrorism

Både hot och attacker från terroristgrupper förekommer i Sudan, och det bedöms troligt att attacker kan riktas mot västerländska intressen. Flera kidnappningar av utländsk personal har genomförts i Darfur-området från 2009 och framåt. Hotnivån i landet bedöms från den
amerikanska ambassaden vara ”kritisk”, särskilt i Darfur-området, och flera sudaneser ansluter sig till extrema rörelser såväl i som utanför landet.

Trots att Sudans regering aktivt försökt motverka etableringen av terroristnätverk och –grupper i landet förekommer dessa i viss utsträckning. I november 2015 gjordes en polisräd mot en Boko Haram-cell utanför Khartoum (Jabal Aulia) där ett 20-tal sudaneser fängslades. Sedan 1993 finns Sudan med på amerikanska utrikesdepartementets lista ”State Sponsors of Terrorism”, ett beslut som togs efter en tids påvisade kopplingar mellan Sudans regim och terroristgrupper såsom al-Qaida, Mujaheddin och Hizbollah.

Resenärer till Sudan bör noga följa utvecklingen genom nyhetssändningar och andra medier, samt se till att anmäla sin närvaro till ambassaden i Khartoum. Ett bra tips är att regelbundet hålla koll på den här sidan, samt reseinformation från amerikanska, brittiska och norska utrikesdepartementen. Mer information finns också på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Värme i kombination med torr luft kan av många upplevas som besvärande. Sandstormar kan förekomma.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum som i Sverige söks på Sudans ambassad före avresa.Vid inresa i Sudan behöver man hos immigrationsmyndigheten registrera sig senast tre dagar efter inresa för att få ett utresevisum. För inrikes resor behövs ett särskilt resetillstånd som beroende på vart det är man ska resa kan ta lång tid och ibland inte godkännas alls. 

Sudans ambassad i Stockholm hittar du på följande länk;

http://sudanembassy.se/?5

Hälso- och sjukvård

Den sudanesiska sjukvården har brister och sjukhusen behandlar endast personer som kan betala kontant eller har giltiga nationella försäkringar.

Lokala lagar och sedvänjor

Arbetsveckan i Sudan är söndag till torsdag, fredagar mellan 12:30-15:00 är det mesta stängt och låg aktivitet råder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är låg i Khartoum och andra icke-konfliktiva områden, men situationen avseende personlig säkerhet kan förändras med kort varsel. I konfliktområden är kriminaliteten extremt hög. Ambassaden rekommenderar vaksamhet vad gäller nyheter och information om vad som pågår i landet.

Trafiksäkerhet

Trafiken är en osäkerhetsfaktor i Sudan med dåliga vägar, bristande trafikplanering och underhåll av fordon.

Försäkringsskydd

Kontrollera noga ditt eget försäkringsskydd med tanke på Utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga resor till Sudan undantaget huvudstaden Khartoum och de norra delarna av landet.

Övriga upplysningar

Uttag via bankomat eller betalning med kreditkort fungerar inte i Sudan. Resenärer behöver  ta med sig kontanter (EUR-sedlar eller USD-sedlar i större valörer, ej sedlar äldre än 2006) för att täcka hela vistelsen i landet.

Resenärer bör anmäla sig till sin vistelse på den svenska ambassadens hemsidan, under Service till svenska medborgare, Anmäl din vistelse,

Ambassaden