Sverige ökar stödet till freds och stabilitetsinsatser i Darfur

Sverige har ökat sitt stöd till den UNDP ledda Darfur Peace and Stability Fund, DCPSF, under 2014 och 2015 med 42 miljoner kronor, över 5,6 miljoner dollar.  Genom stödet kommer Sverige bidra...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Sydsudan : Aktuella händelser

Oroligheter pågår alltjämt i Sydsudan efter konfliktens utbrott 2013. Strider pågår mellan landets militär och den väpnade oppositionen. Antalet internflyktingar uppgår till ca 1,5 miljoner och ris...

Sudan : Avrådan

Tchad : Avrådan

Centralafrikanska republiken : Avrådan

Evenemang