Sverige ökar stödet till freds och stabilitetsinsatser i Darfur

Sverige har ökat sitt stöd till den UNDP ledda Darfur Peace and Stability Fund, DCPSF, under 2014 och 2015 med 42 miljoner kronor, över 5,6 miljoner dollar.  Genom stödet kommer Sverige bidra...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Sudan : Aktuella händelser

Det pågår strider i hela Darfur. Flyktingströmmarna är omfattande och antalet flyktingar beräknas till 2.5 miljoner. Strider har nyligen återupptagits i Södra Kordofan och Blå Nilen. Läget i östra...

Sydsudan : Avrådan

Tchad : Avrådan

Centralafrikanska republiken : Avrådan

Evenemang