Nyheter kring visum till Uganda

Från och med den 22 Juli 2016 är avgiften för ett turistvisum till Uganda (max 90 dagars uppehälle) 50 USD. Det är en halvering av den tidigare avgiften och den erläggs vid...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Uganda : Aktuella händelser

Med start den 1 juli 2016 inför Uganda s.k. e-visas , vilket innebär att man måste ansöka om visering elektroniskt före inresa i landet. Mer information finns under rubriken In- och utresebestämmel...

Evenemang