Ändring i passlagen från 15 april 2016

Pass15

Lagändringen i passlagen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Uganda : Aktuella händelser

President-, parlaments- och lokalval genomfördes i Uganda under februari och mars 2016. Politiskt betingade oroligheter, störningar i trafiken, transporter och annan service har rapporterats under...

Evenemang