Ansökan om pass

Regeringskansliet har med stöd av passförordningen beslutat att ambassaden i Kabul ska undantas från uppgiften att handlägga ansökningar om vanligt pass. Ambassaden har inte utrustats med den tekniska plattform med tillhörande fotostation som krävs för att hantera ansökningar om biometriskt pass och nationellt ID-kort.

Det går emellertid bra att ansöka om provisoriskt pass på ambassaden.
> Läs mer på sidan "Ansökan om provisoriskt pass"

För ansökningar om vanligt pass och nationellt id-kort hänvisas till annan, näraliggande svensk ambassad eller till svensk passmyndighet i Sverige.

För information om passmyndigheter i Sverige, öppettider med mer, se polisens webbplats:
> www.polisen.se