Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Afghanistan.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 10 februari 2006. Avrådan gäller tills vidare.

 

Aktuella händelser

Avrådan från resor till Afghanistan kvarstår alltjämt. Oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Den som vistas i landet bör hela tiden följa nyhetsflödet.