Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Kabul, Afghanistan.

Ambassadens lokaler invigdes formellt av utrikesminister Carl Bildt den 30 oktober 2008.

Regeringen beslutade att öppna en ambassad i Afghanistan i den 19 december 2007. I regeringsbeslutet står bland annat

Med en ambassadör på plats kan Sverige bättre följa den politiska utvecklingen i Afghanistan, aktivt delta i det internationella samarbetet lokalt och få bättre tillträde till myndigheterna i Kabul. Det är särskilt viktigt med tanke på Sveriges omfattande engagemang i landets återuppbyggnad och i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF, liksom Försvarsdepartementets planerade insatser för reform av säkerhetssektorn (SSR). Sedan 2001 är Afghanistan ett av de främsta mottagarländerna av svenskt bistånd och tillhör de länder som regeringen beslutat att fokusera på i den nyligen genomförda översynen av biståndet.