Om Afghanistan

Här presenteras ambassadens landrapport för Afghanistan.

Basfakta

Officiellt namn:

Islamska Republiken Afghanistan
جمهوری اسلامی افغانستان (dari)
د افغانستان اسلامي جمهوریت (pashtu)

Huvudstad: Kabul
Yta: 652 100 kvadratkilometer
Folkmängd: Folkmängd: Uppskattas till ca 34 miljoner invånare (uppskattning 2017)
Befolkning: Det finns mer än tjugo olika etniska grupper. Störst är pashtuner (42%). Andra större etniska minoriteter är tadjiker (27%), uzbeker (9%) och hazarer (9%). Mindre minoriteter inkluderar aimaqer, turkmener, nuristaner och balucher. Gruppernas storlek är omstridd.
Befolkningstillväxt: Uppskattas till 2-3 %
Språk: Pashtu och dari (persiska) samt ett antal minoritetsspråk
Religion: Islam. Sunnimuslimer utgör ca 85 %, shiamuslimerna uppgår till omkring 14 %, i huvudsak etniska hazarer. Det finns små grupper av hinduer och sikher, som uppgår till några tusen sammanlagt.
Statsskick: Islamisk republik enligt en konstitution som antogs i januari 2004
Statschef: President Mohammad Ashraf Ghani
Regeringschef: Chief Executive Abdullah Abdullah
Utrikesminister: Salahuddin Rabbani (tillförordnad)
Politiska partier: Det finns idag ett ca 45 registrerade politiska partier, majoriteten av dem är dock ännu inte politiska partier i gängse mening. De mest inflytelserika politiska grupperingarna har sitt ursprung i de mujahedingrupper som under åttiotalet bekämpade Sovjetunionens ockupation av Afghanistan. Grupperingarna följer ofta etniska skiljelinjer och stamtillhörighet.
Senaste allmänna val: Presidentval hölls i augusti 2014.  Parlamentsval hölls i september 2010.
Nästa allmänna val: Presidentval ska hållas i april 2019. Distrikts- och parlamentsval kommer att hållas i juli 2018.
Valuta: Afghani (AFN)
Växelkurs: 1 USD=68,6 AFN (september 2017)
BNP:

19,7 miljarder USD (Världsbankens uppskattning 2016).

BNI per capita: 590 USD/per capita (Världsbankens uppskattning för 2016)
BNP-tillväxt: 2,2 % (Världsbankens uppskattning för 2016)
Inflation: 4,4% (Världsbankens uppskattning för  2016). 
Arbetslöshet: Ingen tillförlitlig statistik finns, men den informella indikationer på över 50 % (2017).
Viktigaste näringar: Afghanistans ekonomi har slagits sönder av fyrtio år av konflikt. Traditionellt är huvudsakliga näringsgrenar jordbruk, mattillverkning, boskapsuppfödning och fruktodling. Landet är rikt på mineraler och naturgas, men har idag inte förutsättningar för utvinning. Illegal odling och produktion av opium och heroin är viktiga inkomstkällor.
Budgetbalans: Ca -1,7 miljarder USD (exklusive bistånd)
Valutareserv: Någon nämnvärd valutareserv finns inte.
Utlandsskuld: Ca 2,2 miljarder USD. År 2010 avskrevs 1,6 miljarder USD av utlandsskulden i enlighet med Extended Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC).
Viktigaste exportvaror:

Traditionellt frukt, nötter, mattor, ull och bomull. Varusmuggling spelar en dominerande roll i den informella ekonomin. Produktion och smuggling av opium och heroin ger stora illegala inkomster som uppskattningsvis motsvarar en tredjedel av BNP.

Viktigaste importvaror: Allehanda kapitalvaror, maskiner, livsmedel, textilprodukter, oljeprodukter, socker och vegetabilisk olja.
Naturtillgångar: Naturgas, olja, kol, koppar, krom, talk, järnmalm, ädelstenar, zink, tenn.
Viktigaste handelspartners: Iran, Pakistan, Indien, USA, Kina och Japan.
Svensk export till landet: Obetydlig
Svensk import från landet: Obetydlig
Fattigdom: 39,1 % av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen (2015)
Medellivslängd: 60,7 år
Läs- och skrivkunnighet: Uppskattningsvis 31% av befolkningen över 15 år