Reseinformation Indonesien

Aktuella händelser

Information med anledning av vulkanaktivitet på Bali

Mount Agung på Bali har under december och januari haft ett antal utbrott med varierande mängd askmoln som resultat och detta kan förväntas pågå i en period framöver. Vindriktningen är generellt östlig under den här årstiden och tillsvidare fungerar flygtrafiken normalt. Risken för asknedfall på centrala och södra Bali är med nuvarande vindriktning liten men kan drabba områden nära vulkanen. Svenska medborgare på Bali uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar samt läsa informationen nedan.

I samband med nya utbrott är störningar i flygtrafiken en sannolik konsekvens. Som resenär bör du i sådant fall vända dig till ditt flygbolag eller din researrangör för att kontrollera status för ditt flyg samt vad som gäller angående försäkring och flygbolaget eller researrangörens policy i händelse av inställda och omdirigerade flyg.

Om aska börjar falla, bör man stanna inomhus och stänga dörrar och fönster. Om man måste gå ut i samband med asknedfall bör man utöver mask även skydda ögonen, till exempel med simglasögon. Ytterligare information om hur man förbereder sig för asknedfall finns här:  

http://www.ivhhn.org/pamphlets.html

För praktiska råd i samband med vulkanutbrott se Disaster Preparedness på National Disaster Management Authority’s webbplats.

Kom också ihåg att uppdatera anhöriga om var ni befinner er och eventuell förändrad resrutt.

Resenärer som planerar att besöka Bali - särskilt personer med ej ombokningsbara biljetter samt strikta tidsscheman - bör vara medvetna om risken för fortsatta störningar i flygtrafiken (på grund av den pågående vulkanaktiviteten). Det är upp till resenären själv att besluta om resan ska företas eller inte.

Ambassaden kan nås på telefon +62 21 2553 5900 under kontorstid. För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (måndag - fredag 09:00-11:00 samt 13:00-15:00) genom att ringa ambassadens växel +62 21 2553 5900 och följa anvisningarna.

Återkommande demonstrationer vid USA:s ambassad

Med anledning av President Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad, har demonstrationer hållits vid USA:s ambassad, Jl. Medan Merdeka Selatan, 8 och 10 december. Ytterligare demonstrationer planeras under veckan 11-18 december. Hittills har demonstrationerna varit fredliga, men flera av de grupper som planerar att demonstrera har vid andra tillfällen visat på viss våldsbenägenhet. Resande och boende i Jakarta uppmanas  undvika stora folksamlingar, demonstrationer samt andra typer av politiska eller religiösa evenemang. Svenskar som befinner sig i Jakarta bör följa anvisningar från de lokala myndigheterna och hålla sig informerade om utvecklingen.

Metanol i alkoholhaltiga drycker

Resande inom Indonesien uppmanas vara uppmärksamma på att ett antal dödsfall orsakade av metanolförgiftning har ägt rum till följd av intag av lokalt inhandlad alkohol på Java, Sumatra, Bali och Lombok (inklusive Giliöarna). Uppmaningen gäller även för andra delar av Indonesien. Lokalt framställd alkohol innehållande skadliga mängder metanol kan förekomma i drinkar och cocktails, samt även i alkohol som inhandlats i förseglade förpackningar. Svenskar som besöker Indonesien uppmanas därför att iakttaga största försiktighet vid både inköp och konsumtion av alla alkoholhaltiga drycker.

Anmäl din utlandsvistelse

Svenskar som besöker eller bor i Indonesien är välkomna att anmäla vistelsen till ambassaden via följande länk: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Jakarta/Service-till-svenska-medborgare

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

Allmänna säkerhetsläget

Indonesien är ett mycket stort land med en befolkning på cirka 250 miljoner. Landets storlek och varierande geografi medför att det allmänna säkerhetsläget varierar kraftigt inom landet. Information om säkerhetsläget i två av provinserna i Indonesien återfinns nedan men en allmän rekommendation är att vid besök i Indonesien följa lokal medias rapportering om händelseutvecklingen, lokala myndigheters instruktioner i förekommande fall samt ambassadens reseinformation angående det allmänna säkerhetsläget.

Nedan finns även information av ämnesspecifik karaktär, exempelvis terrorism, naturkatastrofer/naturförhållanden och hälso- och sjukvård. Olika länder kan av varierande skäl förmedla reserekommendationer och reseinformation som skiljer sig åt, och vissa länder avråder helt från icke nödvändiga resor till Indonesien. Även om hot inte riktas mot Sverige eller svenska intressen bör risken för sammanblandning med andra länder i väst inte underskattas. Länkar till en del andra länders reseinformation hittar du under rubriken "övrigt" längst ned.

Jakarta och Java

I internationell jämförelse anses den allmänna kriminaliteten vara låg. En viss ökning av kriminaliteten i Jakarta har rapporterats under senare år. Antalet rån och överfall har ökat, särskilt kvälls- och nattetid. Utsatta platser inkluderar gångbroar i centrala Jakarta. Kreditkortsbedrägerier är förekommer och man bör inte släppa sitt kreditkort ur sikte i samband med betalningar.

Jakarta, men också andra städer på ön Java, har drabbats av mindre terrorattacker under de senaste åren. Majoriteten av attacker har utförts av ensamma gärningsmän som troligtvis agerat på egen hand. Polisen har utgjort huvudmålet för flertalet attacker. I maj 2017 omkom tre poliser i en bombattack i Kampung Melayu i östra Jakarta. I januari 2016 exploderade flera bomber, däribland självmordsbomber, i anslutning till köpcentret Sarinah i centrala Jakarta. Fyra personer omkom.

Hotell, shoppingcentrum, restauranger samt andra platser där västerlänningar ofta vistas är i riskzonen för att drabbas av terroristattacker. Efter de stora terrordåden på 00-talet har säkerheten kring hotell och köpcentra förbättrats avsevärt och metalldetektorer och röntgenmaskiner är vanliga.

Attacker av muslimska extremister mot nattklubbar och andra nöjesetblissemang i syfte att stänga ner verksamheten har förekommit bland annat i Jakarta, speciellt under muslimska högtider. Även kyrkor har attackerats.

Bali och Lombok

Ett antal fall av rabies hos hundar har rapporterats på Bali de senaste åren. Se avsnittet under häslo- och sjukvård nedan för mer information. Notera också varningen om metanol i avsnittet Aktuella händelser.

Bali drabbades av två stora terrorattentat på 00-talet. I oktober 2005 av en terroristattack i turistorterna Kuta och Jimbaran där 23 människor dog och hundratals skadades. Detta var den andra större terroristattacken på Bali inom loppet av tre år. Vid attacken på Bali i oktober 2002 dödades 202 människor, varav sex svenska medborgare. I likhet med Jakarta föreligger det alltjämt ett terrorhot mot västerländska mål på Bali.

Aceh

En fredsöverenskommelse mellan den indonesiska regeringen och Rörelsen för ett Fritt Aceh (GAM) undertecknades i Helsingfors i augusti 2005. Från och med september 2005 till december 2006 övervakades avtalet av en internationell observatörsmission (AMM), i vilken EU och fem ASEAN-länder deltog. Antalet våldsamma incidenter har minskat dramatiskt sedan överenskommelsen skrevs under och stora delar av överenskommelsen har implementerats eller är i färd med att implementeras. Acehs provinsparlament har de senaste åren stiftat allt fler lagar baserade på islamsk Sharialagstiftning. Det råder ännu oklarhet i vilken utsträckning dessa kommer vara bindande för utlänningar men ambassaden råder alla resande i området att följa lokala myndigheters anmodan och instruktioner. Ambassaden uppmanar generellt till vaksamhet vid resor till provinsen samt betonar vikten av att följa den lokala utvecklingen som kan påverka säkerhetssituationen.

Papua och Västra Papua

En separatiströrelse verkar i provinserna Papua och Västra Papua och läget i delar av regionen är instabilt, framförallt i Mimika-distriktet, där Freeport-gruvan ligger. Väpnade attacker mot säkerhetsstyrkor och mot gruvbolagen förekommer regelbundet i Mimika. Under 2017 har två poliser dödats i sådana attacker. 

Undvik demonstrationer och större folksamlingar då de snabbt kan övergå till kravaller. Under 2014 greps två franska journalister anklagade för att ha utfört journalistisk verksamhet trots att de endast rest till Papua på turistviseringer. Vid resa till regionen bör extra vaksamhet och försiktighet tillämpas. Utrikesdepartementet betonar vikten av att följa den lokala utvecklingen vilken kan påverka säkerhetssituationen. Tillstånd krävs av polisen för resa till Papua med undantag från Jayapura och Biak.

Terrorism

Hotbedömning

Polisen i Indonesien har det yttersta ansvaret för terrorbekämpning. Polisen meddelade i november 2015 att det för närvarande finns en risk att lokala radikaliserade individer eller mindre grupper kan vilja efterlikna attentaten i Paris. Polisen har därför under november 2015 höjt säkerheten vid ambassader för stater som aktivt bekämpar IS. Skärpta kontroller har även införts på offentliga platser, inklusive köpcentra och flygplatser, inte minst inför den stundande julhelgen som polisen bedömer ökar risken för terrorhandlingar. Målen för terrorattacker var i Indonesien under 2000-2010 främst utländska, blev från 2010 mer inhemska, men väntas i närtid bli både och.

Den regionala terrororganisationen Jemaah Islamiyah (JI) och den lokala islamistiska gruppen Negara Islam Indonesia (NII) bedöms kraftsamla och har vuxit de senaste åren. Framförallt JI och IS står dock långt ifrån varandra ideologiskt, vilket ökar risken för att anhängare av de båda grupperna genomför olika typer av terrorhandlingar. Över 500 indoneser har anslutit sig till IS i Syrien och myndigheterna arbetar för att avradikalisera de 200 som redan återvänt. IS ideologi verkar långsamt få alltmer fotfäste bland radikala och ultraradikala grupper i Indonesien även om antalet anhängare ännu är få. Totalt har 18, främst mindre, inhemska terrorgrupper uttryckt sitt stöd för IS. De flesta av dessa har både uppsåt, kunskap, kapacitet och resurser att utföra eventuella terrordåd.

Rättsväsendet har varit relativt bra på att hantera terroristhot de senaste åren. Flera av de huvudansvariga för den indonesiska terrorismen har oskadliggjorts eller ställts inför rätta. Samtidigt kvarstår terroristhotet, radikaliseringstendenserna i samhället späds på och det är troligt att nya rekryteringar görs kontinuerligt. Därför bedömer ambassaden det som att nya attacker inte kan uteslutas och att en risk för terrorattacker i Indonesien fortfarande finns. Främst eventuella terrordåd i Jakarta, på Bali och Lombok riskerar att få konsekvenser för svenskar i Indonesien.

Summering av tidigare terrorhändelser

Indonesien har sedan slutet av 1990-talet drabbats av flera större terrordåd. De mer förödande har i huvudsak varit riktade mot västerländska intressen. Dessa omfattade bomben mot Marriott i Jakarta 2003, bomben mot Australiens ambassad 2004, de två bomberna på Bali 2002 och 2005 och de två bomberna mot Marriott och Ritz Carlton i Jakarta i juli 2009. Under de senaste åren har även flera mindre attacker genomförts såväl i Jakarta som på andra platser i landet. Det senaste året exploderade bland annat en bomb på Depok Mall utanför Jakarta i februari, och en på Alam Sutra Mall i Jakarta i juli. Polisen hittade även förberedda bomber i ett antal kyrkor och på polisstationer i augusti.  Januari 2016 exploderade flera bomber, däribland självmordsbomber, i anslutning
till köpcentret Sarinah i centrala Jakarta.

Råd till resenärer

Allmänna råd till resenärer i Indonesien är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i köpcentra.

Resande i Indonesien bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott, tsunamier och jordskred drabbar årligen olika delar av landet. Större delen av Indonesien befinner sig i farozonen för jordbävningar då landet är inkilat mellan tre olika tektoniska plattor. Vad gäller jordbävningar i närheten av tät bebyggelse är hela Sumatras västkust (inklusive Aceh), Javas väst- och sydkust (inklusive Jakarta) samt Små Sundaöarna (inklusive Bali) utsatta. Jordbävningen 2006 i Yogyakarta och centrala Java med 5600 omkomna som följd vittnar om den ständiga faran för jordbävningar. Från 1600-talet till år 2000 har Indonesien drabbats av 105 tsunamier, med 90 procent orsakade av jordbävningar. Tsunamin 2004, väst om Sumatras kust, dödade omkring 165 700 människor i Indonesien. Så sent som i april 2012 inträffade en jordbävning med en magnitud på ca 8.6 utanför Sumatras västkust men den skapade ingen större flodvåg.
 
Även vulkanutbrott, främst i Merapi i närheten av turistorten Yogyakarta på Java och Kelud utanför miljonstaden Surabaya, skulle kunna utgöra en fara för svenska medborgare. Därtill riskerar askmoln från vulkanutbrott att inverka negativt på flygtrafiken. Förutom storskaliga katastrofer påverkas Indonesien årligen av mindre katastrofer som orsakar dödsfall och skador på bebyggelse och infrastruktur. Översvämningar är också frekvent återkommande och särskilt under regnperioden är många städer sårbara. Jakarta med omnejd påverkas årligen av översvämningar och städer och distrikt vid avrinningsområdet till floden Bengawan Solo kan drabbas av översvämningar med stora materiella skador som följd.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.
Enligt gällande regelverk, undantas svenska medborgare med ordinarie pass kravet på visum till Indonesien för turistbesök upp till 30 dagar.
  • Viseringsfritt upp till 30 dagar i Indonesien för resa på svenska ordinarie, tjänste- och diplomatpass.
  • Syftet med resan får vara turism, familjebesök, socialt besök, konst och kultur, officiellt uppdrag från regering eller myndighet, hållande av föredrag eller deltagande i seminarier, deltagande i internationella expon, deltagande i möten med centrala eller underlydande representanter för Indonesien eller för genomresa till andra länder.
  • Det är inte möjligt att förlänga vistelsen eller omföra den viseringsfria tiden till annan kategori visum eller tillstånd.
Kravet för att kunna erhålla en viseringsfri vistelse är följande:
  • Att resenären har ett ordinarie pass med minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresan till Indonesien.
  • Att resenären kan uppvisa en utresebiljett ur Indonesien.
  • Att resenären inte har varit svartlistad.
Om resenären inte uppfyller dessa krav riskerar han/hon att inte släppas in i landet. Undantaget för visum ges vid flygplatser och hamnar enligt listan på Indonesiens migrationsmyndighets hemsida, se länken: Immigration checkpoints
 
* Notera att provisoriska pass godtas inte för inresa i Indonesien, inte heller om man ordnar visering i dem i förväg.
Resenärer som önskar säkerställa att bestämmelserna ej ändrats bör kontrollera detta med den före avresa. För vistelser som ej gäller turism och/eller rör sig om en längre vistelse eller uppehållstillstånd, bör man kontakta en indonesisk ambassad i hemlandet innan avresa för att höra efter vad det gällande regelverket kräver. Indonesiens ambassad i Sverige har följande adress:
 
Indonesiens ambassad
Kungsbroplan 1, 4 trappor
112 41 Stockholm
Tel: +46 8 545 558 80
http://kemlu.go.id/stockholm/en/
E-post: stockholm.kbri@kemlu.go.id
Myndigheterna genomför med jämna mellanrum kontroller av viseringar och uppehållstillstånd på utlänningar som vistas i Indonesien. Överskridande av tillåten vistelsetid i Indonesien medför att resenären riskerar bli bötfälld, kvarhållen i immigrationsmyndigheternas förvar och eventuell deportering. Deportering bekostas av den enskilde själv, samt kostnader för eskort av immigrationsmyndigheten vilket kan bli kostsamt. Förhållandena i sådant förvar motsvarar inte de i de svenska motsvarigheterna.
Notera att utlänningar skall kunna uppvisa immigrationsdokument och pass vid alla tillfällen. Dock bör det räcka med att uppvisa kopior av dokumenten. Utlänningar bosatta i landet en längre tid bör se till att de är registrerade vid sin lokala områdeschef "Rukun Tetangga" (RT) samt vid sin lokala polisstation (Polsek)

Hälso- och sjukvård

Hälsovården i Indonesien är av blandad kvalitet och varierar kraftigt inom landet. De flesta experter avråder från att göra kirurgiska ingrepp i landet. En stark rekommendation är att besökare tecknar fullgoda sjuk- och reseförsäkringar. Notera att reseförsäkringar inte alltid gäller vid resor till områden där Utrikesdepartementet avrådit från resa.

Malaria förekommer i olika delar av landet. Dengue och TBC förekommer också i landet och fall av rabies (se nedan för mer information) har rapporterats. Råd om medicinering och vaccinering bör inhämtas före ankomst. 

Utövare av vattensport, inklusive dykning, bör vara medvetna om att de räddningstjänster som erbjuds ofta är av lägre standard än vad som är brukligt i Sverige.

Brister i brandredskap förekommer också. Brandsläckare och säkra nödutgångar saknas ofta, bland annat på nöjesetablissemang (biografer, pubar och diskotek).

Resande som har frågor angående medförande av medicinering för privat bruk rekommenderas kontakta Indonesiens ambassad i Stockholm: http://kemlu.go.id/stockholm/en/

Dödsfall på grund av metanol i lokalt inhandlad alkohol

Resande inom Indonesien uppmanas vara uppmärksamma på att ett antal dödsfall orsakade av metanolförgiftning har ägt rum till följd av intag av lokalt inhandlad alkohol på Java, Sumatra, Bali och Lombok (inklusive Giliöarna). Uppmaningen gäller även för andra delar av Indonesien. Lokalt framställd alkohol innehållande skadliga mängder metanol kan förekomma i drinkar och cocktails, samt även i alkohol som inhandlats i förseglade förpackningar. Svenskar som besöker Indonesien uppmanas därför att iakttaga största försiktighet vid både inköp och konsumtion av alla alkoholhaltiga drycker.

 

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida Folkhälsomyndigheten.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Ny variant av fågelinfluensan i Indonesien

Enligt lokala hälsomyndigheter har en undergrupp av fågelinfluensan som tidigare inte existerat i Indonesien påträffats på Java. Lantbruksministeriet har meddelat att ytterligare forskning kommer att behövas för att fastställa huruvida den nya varianten har muterat lokalt eller om den har kommit utifrån. Man har tidigare funnit den här subgruppen av H5N1 i Indien, Vietnam och China. Enligt hälsoministeriet har drygt 300 000 ankor dött sedan november 2012 och man rekommenderar nu massavlivning för att få bukt med problemet. Hittills uppges inga personer ha smittats eller insjuknat av den nyanlända subgruppen av viruset i Indonesien. Ambassaden uppmanar besökare till och boende i Indonesien att hålla sig informerade om situationen, undvika närkontakt med fjäderfän och fågelspillning samt om möjligt avstå från besök till fågelmarknader och hönsgårdar.

 

Rabies

Ett antal fall av rabies hos hundar har rapporterats på Bali de senaste åren. Rabies är en allvarlig och i värsta fall dödlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människa vid kontakt med djurets saliv, t.ex. genom bett eller saliv som kommer i kontakt med ett öppet sår. Enligt lokala hälsomyndigheter utgörs 95 procent av rabiesfallen av hundar och de resterande 5 procenten katter.

Fler än 200 000 hundar har nu avlivats på Bali och ytterligare minst 100 000 har vaccinerats med hjälp från Världshälsoorganisationen (WHO). Sedan massvaccineringskampanjen började i 2010 har antalet rabiesfall minskat med 90 procent (i 2012) men trots denna framgång har man inte lyckats komma tillrätta med sjukdomen. Ambassaden uppmanar därför svenska resenärer att vara försiktiga, undvika fysisk kontakt med herrelösa djur och hålla särskild uppsikt över sina barn. Detta berör inte enbart Bali då det finns en smittorisk i nästan samtliga provinser, med särskilt hög omfattning på Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT) och Maluku. Kontakta omedelbart sjukvården om smitta misstänks. Detta gäller även rabiesvaccinerade personer.

Se även Sjukvårdsupplysningens reseråd för Indonesien samt Folkhälsomyndigheten för allmänna råd (http://folkhalsomyndigheten.se/).

Lokala lagar och sedvänjor

Svenska resenärer som befinner sig i Indonesien bör vara medvetna om att indonesiska lagar gäller, även om de kan verka hårda i jämförelse med vad som gäller i Sverige. Om du blir gripen av polis eller hamnar i fängelse så har du rätt att kräva att Sveriges ambassad informeras. Information om vad svenska konsulära tjänstemän kan och inte kan göra för att hjälpa svenskar i svårigheter utomlands hittar du på Utrikesdepartementets hemsida.

Påföljder för narkotikabrott är allvarliga och straffskalan inkluderar dödsstraff. Även innehav av mycket små mängder av lättare typer av narkotika kan innebära höga böter och fängelse. Polisen motarbetar olaglig narkotikaanvändning och innehav över hela Indonesien, inte minst vid populära turistdestinationer på Bali och i Jakarta.

Vissa svenska strafflagar, såsom de som gäller barnsexturism, gäller även för svenskar i utlandet. Svenskar som begår dessa brott utomlands kan bli åtalade i Sverige.

Enligt indonesisk lag kan utlänningar inte äga fastigheter. Om du funderar på att köpa fastighet i Indonesien, bör du först söka råd från advokat.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Svenska medborgare som befinner sig i Indonesien uppmanas att vara uppmärksamma samt att hålla sig välinformerade, till exempel genom de engelskspråkiga tidningarna Jakarta Post och Jakarta Globe. Även om kriminaliteten med internationella mått fortfarande är låg utgör den ett växande problem. Väskryckningar, rån och inbrott förekommer i ökad utsträckning.

En hel del pass anmäls som bestulna eller förlorade på Bali med omnejd. Det kan vara en bra idé att förvara passet på ett säkert ställe och istället ha med sig en kopia på passet när man är ute.

Man bör vara på sin vakt när man använder kreditkort i Indonesien och försöka begränsa användandet till större och mer etablerade restauranger, hotell, butiker etc. Kreditkortsbedrägerier är vanliga och kreditkort bör inte lämnas utan uppsikt. På mindre restauranger och butiker kan det vara säkrast att använda kontanter då det händer att användarens kortdetaljer sparas eller att man använder sig av en s.k. ”skimmer” eller läsare som gör att kortet senare kan kopieras. Även rapporter om bedrägerier med ATM automater har cirkulerat då kort har ”fastnat” i maskinen samt att de möjligen lästs av.

Undvik att åka taxi ensam nattetid, det har förekommit att ensamma resenärer utsatts för rånförsök. Använd taxi från välrenommerade bolag och boka om möjligt på telefon eller utnyttja hotellens taxiservice. Ambassaden använder BlueBird/SilverBird. Ett antal incidenter har ägt rum där utlänningar blivit rånade efter att ha fått bildäcken avsiktligt punkterade genom att spikar spridits ut i körbanan. Vid punktering kan det med andra ord i vissa situationer vara säkrast att köra vidare.

Utländska brottsligor har blivit ett vanligt inslag i Jakarta och målet för deras verksamhet är framförallt andra stadigvarande utlänningar.

Attacker av extremister mot nattklubbar har förekommit bland annat i Jakarta, speciellt under muslimska högtider.

Trafiksäkerhet

En av de största farorna i Indonesien är trafiken. Över 30 000 indoneser dödades i trafiken 2006 vilket kan jämföras med de 440 människor som enligt Vägverket under samma år dödades i den svenska trafiken.

 

Vägtrafik

Förutom det underdimensionerade vägnätet och det ökande antalet bilar är mängden motorcyklar ett riskmoment, samt att trafikreglerna följs bristfälligt. Man bör vara särskilt försiktig vid toppar i trafiken såsom i samband med Lebaran (slutet av fastemånaden Ramadan), då vägarna är extremt ansträngda av de stora mängder människor som reser hem från storstäderna.

 

Flygtrafik

Under de senaste åren har det inträffat en rad flygolyckor som lett till att flera hundra människor har omkommit. Med anledning av att de indonesiska flygbolagen inte anses uppfylla centrala säkerhetskrav har EU beslutat att förbjuda flertalet indonesiska flygbolag att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum. För närvarande är endast ett fåtal indonesiska flygbolag tillåtna att bedriva trafik i EU. För mer information samt listan över flygbolag som är förbjudna inom EU se EU:s hemsida: EU Air Safety  

Båttrafik

Ett stort antal lokala passagerarbåtar trafikerar vattnen mellan Indonesiens öar. Svåra båtolyckor förekommer och det rapporteras inte sällan om att maxgränsen för antal passagerare överskrids. Enskilda seglare bör vara medvetna om att det förekommer pirater i Indonesiens farvatten. Uppdaterad information finns på webbplatsen Piracy Report.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att som besökare i Indonesien ha en giltig reseförsäkring. Oftast krävs en garanti att betalningen för behandlingen är säkrad innan vård kan ges. Om du är i behov av akutvård, kontakta ditt försäkringsbolag omgående.

Övriga upplysningar

UD Resklar

UD lanserade 2014 en ny app, UD Resklar, som kan laddas ned från den här länken. Appen låter utlandsresenärer planera sin resa för att inte glömma viktiga saker som pass, viseringar och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer.

Samtidigt har också ett nytt sätt att anmäla sig till ambassadens "svensklista" skapats via ett webbformulär. Du anmäler dig till listan om du vill kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om nödvändigt i en större krissituation. Du anmäler dig via den här länken.

Andra länders och organisationers reseinformation:

Storbritannien: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/indonesia1/

USA: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_2052.html

Australien: http://www.smartraveller.gov.au/zw-cgi/view/Advice/Indonesia

Nyheter på engelska

http://www.thejakartaglobe.com/

http://www.thejakartapost.com/

 http://www.antaranews.com/en/

Ambassaden & konsulat