Sektionen för turkisk-svenskt utvecklingssamarbete

 • IKSV & HM (2)

  IKSV & HM Foto: IKSV

 • Livstycket & KEDV (2)

  Livstycket & KEDV Foto: Livstycket

 • Öz iplik İş Sendikası

  Öz İplik İş Sendikası-Cappadocia Foto: Öz İplik

 • Checks & Balances

  Checks & Balances Foto: IPC

 • Turkish Policy Quartlery

  Turkish Policy Quarterley Foto: TPQ

 • Livstycket & KEDV

  Livstycket & KEDV Foto: Livstycket

 • Öz iplik iş sendikası

  Öz İplik İş Sendikası Foto: Öz İplik İş Sendikası

 • The Swedish Palace in İstanbul

  The Swedish Palace in Istanbul Foto: GK Istanbul

 • IKSV & HM

  IKSV & HM Foto: IKSV

 • ACEV & DADS Exhibition

  ACEV & DADs Photo Exhibition Foto: Didem Özalp GK Istanbul

Sektionen för turkisk-svenskt utvecklingssamarbete

 

Sektionen för turkisk-svenskt utvecklingssamarbete har sedan 2001 främjat kontakter mellan de båda länderna. Förnärvarande styrs Sektionens arbete av Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete för Turkiets EU-anslutning för perioden 2014-2020. Strategin kan laddas ner här.

Sektionen ämnar vara ett ledande center som stödjer Turkiets pluralistiska civilsamhälle och främjar mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen. Med bas i Svenska palatset i Istanbul är Sektionens uppdrag att samarbeta med civilsamhälleliga organisationer och projekt över hela Turkiet, att fungera som resurs för våra partners samt att utgöra en plattform för offentlig debatt.

Sektionens arbete fokuserar på följande resultatområden:

Med fokus på ökat åtnjutande av rättigheter och stärkta möjligheter att utöva demokratiskt inflytande

- Ett mer pluralistiskt civilt samhället, med stärkt folklig förankring, som främjar demokratiskt ansvarsutkrävande.

- Att Turkiet i högre grad uppfyller internationella och nationella åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s strategi för jämställdhet), och icke- diskriminering.

- Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Sektionen har årliga utlysningar för projektstöd. Utlysning för projekt som börjar 2018 publiceras här under hösten 2017.

Vem kan söka?

NGO:er, stiftelser, föreningar, tankesmedjor samt akademiska, politiska, offentliga och kulturinstitutioner är välkomna att söka. Individer och företag är ej behöriga att söka.

Sektionen uppmuntrar till projekt som skapar nya samarbeten mellan olika institution och samhällsektorer, som inbegriper aktiviteter i flera regioner i Turkiet och som finansieras av flera bidragsgivare. Ett jämställdhetsperspektiv bör vara integrerat i både organisationen och projektet.

 

 Hur söker man stöd?

För att kunna bedömas av Sektionen måste ni fylla i vårt ansökningsformulär "Grant Application Form" som finns i kolumnen till höger på denna sida.

Projektet bör falla inom ramen för Sveriges resultatstrategi. Vi rekommenderar att ni läser hela resultatstrategin innan ni skriver er ansökan som finns här. Om ni är osäkra på om ert projekt är behörig till projektstöd får ni gärna skicka in en förfrågan med en kort beskrivning av det tilltänkta projektet till oss via mejl.
Kontaktinformation finns nedan.

Ansökan måste skrivas på engelska.

Notera de obligatoriska dokumenten som ska tillfogas ansökan.

Vänligen bifoga en detaljerad projektbeskrivning till ansökningsformuläret.

Budgeten ska göras i Turkiska Lira.

Den fullständiga ansökan ska skickas per post till Sektionen för turkisk-svenskt utvecklingssamarbete. Adressen finns nedan.

Ansökan ska vara undertecknad av auktoriserad person.

Sektionen tar ej emot ofullständiga ansökningar eller sådana som skickas via mejl eller fax.

Kontaktinformation
 

Chef för Sektionen för turkisk- svenskt utvecklingssamarbete
Andrea Karlsson
Andrea.Karlsson@gov.se

Informationsassistent och projekt koordinator
Didem Özalp
Didem.ozalp@gov.se

Consulate General of Sweden in Istanbul
Istiklal Caddesi 247
P.K. 125

Beyoğlu 34433 Istanbul
generalkonsulat@gov.se
Tel +90 212 334 0600
Fax +90 212 334 0628

 

Navigation

Top