Vigsel i Turkiet

Generalkonsulatet i Istanbul har inte rätt att förrätta vigsel. Svenska medborgare som vill gifta sig i Turkiet kan emellertid kontakta Sveriges ambassad i Ankara som har vigselbemyndigande.

För vigsel inför turkisk myndighet krävs att följande handlingar inlämnas i original:

  • Personbevis med föräldrarnas namn från Skatteverket i Sverige som inte är äldre än en månad
  • Äktenskapscertifikat - utfärdas av utlandsmyndigheten för svensk medborgare som är utflyttad från Sverige och av Skatteverket för svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige.

Från och med den 15 maj 2017 kommer Skatteverket inte längre att lämna ut personbevis på servicekontoren eller faxa dessa. Däremot kan man själv beställa, och i vissa fall, skriva ut personbevis från Skatteverkets websida. Du hittar information om detta på nedanstående länk:

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.
4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1?q=Best%C3%A4lla%20personbevis

Personbevis och äktenskapscertifikat ska förses med apostillestämpel från svensk notarius publicus. Därefter ska de översättas till turkiska i Sverige eller i Turkiet.

För utflyttad som vill ansöka om äktenskapscertifikat på Generalkonsulatet krävs följande:

  • Personbevis med föräldrarnas namn från Skatteverket i Sverige, som inte är äldre än en månad
  • Anmälan, efternamn
  • Giltig passhandling eller annan fotolegitimation
  • Pass eller annan ID-handling för blivande make/maka
  • Nüfus från kommunen där den sökande är bosatt

Sverige och Turkiet har tillträtt en konvention som innebär att legaliseringar ersätts med apostille, utfärdat av behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats (görs av en notarius publicus i Sverige, se ovan).

Observera att Generalkonsulatet ej legaliserar/intygar/översätter de handlingar som de själva utfärdat (exempelvis Äktenskapscertifikat).

 

Navigation

Top