Återfå svenskt medborgarskap

Information för den som förlorat sitt svenska medborgarskap som ett resultat av den medborgarskapslag om dubbelt medborgarskap som gällde före 1 juli 2001.

Migrationsverket skriver följande på sin hemsida:

Tidigare regler avsåg att undvika dubbelt medborgarskap. Från och med 1 april 2015 kan du återfå ditt svenska medborgarskap genom anmälan om du

  • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du genom ansökan eller samtycke blivit medborgare i ett annat land, eller
  • blivit av med ditt svenska medborgarskap när du gått i allmän tjänst i ett annat land, eller
  • vid tidpunkten var ett barn under 18 år vars förälder blivit medborgare i ett annat land och du fick samma medborgarskap som de.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

 

Navigation

Top