Apostille/Legalisering

Apostille
I många fall kräver turkiska myndigheter apostille på svenska handlingar, t ex personbevis. Apostille kan inte utfärdas av Generalkonsulatet utan du måste vända dig till Notarius Publicus i Sverige.

En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län och finns i de flesta svenska städer. Notarius Publicus är lätta att hitta om du söker på internet. En apostille bör finnas på den svenska originalhandlingen innan den översätts.

Legalisering
Ibland anger den turkiska myndigheten att din originalhandling ska ha apostille eller vara legaliserad. En legalisering har samma funktion som en apostille. Generalkonsulatet  gör inga legaliseringar, utan dessa görs av Regeringskansliets juridiska expedition.
Läs mer om apostille och legalisering på  Regeringens hemsida

Navigation

Top