Pass för barn under 18 år

Vid ansökan av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden/generalkonsulatet tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in hos polisen i Sverige eller hos svensk myndighet utomlands. Den vårdnadshavare som åtföljer barnet måste då kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Turkiskt familjebevis - Aile nüfus kayıt örneği (Vukuatlı nüfus) - för barn med dubbelt medborgarskap bosatta i Turkiet 
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Avgift för passet är TRY 630 (motsvarande 1400 SEK). Betalning kan ske både med kort eller kontant men vid kontant betalning ska jämnt belopp medföras.

Blanketten medborgarskapsprövning ska vara ifylld vid ansökningstillfället. Blanketten vårdnadshavares medgivande ska undertecknas av båda vårdnadshavare vid ansökningstillfället.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar

 

Navigation

Top