Registrera nyfödd och barns första pass

För att ansöka om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare måste barnet ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras.

Ansökningsförfarande för samordningsnummer:

  • Barnet måste komma till konsulatet tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Födelseattest för barnet i original
  • Intyg om havandeskap (från t. ex. behandlande mödravårdscentral eller läkare) 
  • Turkiskt folkbokföringsbevis -  Aile nüfus kayıt örneği (Vukuatlı nüfus). För icke-turkiska medborgare kan ett "Formül A" erhållas från Nüfus.
  • En medborgarskapsutredning görs i samband med passansökan. Blanketten finner du till höger.
  • Namnanmälan. Blanketten finner du till höger

Ansökan om samordningsnummer kan lämnas till Generalkonsulatet. Beställning av samordningsnummer kan även göras på de honorära konsulaten i Alanya, Antalya, Izmir och Mersin. När beslut av samordningsnummer är fastställt av Skatteverket skickas besked till den sökande och Generalkonsulatet. Normalt har Skatteverket en handläggningstid på ca 6 veckor för samordningsnummer. En passansökan ska därefter ske inom rimlig tid, ca 3-6 månader. Om passansökan inte sker innan denna tid ska samordningsnumret annuleras.

Navigation

Top