Turkiets förbindelser med Sverige

För drygt trehundra år sedan förlorade Karl XII slaget vid Poltava. Med resterna av sin här drog han sig tillbaka till Bender i det dåvarande osmanska imperiet (dagens Moldavien). Här stannade han i fyra år innan han till slut blev utkastad efter att ha misslyckats med att locka med turkarna på nya militära äventyr mot Ryssland. För femtio år sedan, 1965, påbörjades arbetskraftsinvandringen från Turkiet till Sverige. Historien om de svensk-turkiska relationerna fortsätter att utvecklas.

Sveriges första handelsavtal med Turkiet slöts 1737 och många svenska storföretags historia i Turkiet går långt tillbaka i tiden. Ericsson, som varit aktivt i Turkiet sedan början av 1900-talet, var det företag som installerade de allra första telefonerna i Dolmabahce-palatset. Även Ivar Krügers tändsticksimperium lånade ut pengar till den turkiska staten på 1930-talet. Idag är flertalet svenska storföretag på ett eller annat sätt etablerade på den turkiska marknaden sedan många år.

Sedan 1960-talets svenska arbetskraftbrist har ett stort antal turkar valt att bosätta sig i Sverige. Flera av dem, kanske uppemot 30 000, kommer från den lilla staden Kulu med omnejd tio mil söder om Ankara. Stora grupper kom också från sydöstra Turkiet, företrädesvis från städerna Mardin och Midyat. Många av dem upprätthåller även i andra och tredje generationen kontakten med Turkiet och bidrar därmed till stärkandet av de mellanfolkliga relationerna.

Turkiet är ett av de mest populära resmålen för svenskar. Under 2014 besökte cirka 720 000 svenska turister Turkiet.

Sveriges generalkonsulat i Istanbul etablerades redan 1757. Det nuvarande svenska palatset uppfördes 1870 och är landets äldsta statliga egendom utomlands.

Generalkonsulatet arbetar idag främst med konsulära frågor och främjandet av Sverigebilden i vid bemärkelse: politik, kultur, ekonomi och näringsliv. Generalkonsulatet har bland annat som uppgift att stödja Turkiets strävan mot medlemskap i EU. På samma tomt som generalkonsulatet finns sedan 1962 det Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII), som arbetar med att främja svensk och nordisk forskning i och om Turkiet, Främre Orienten och Centralasien, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. SFII:s direktör heter Johan Mårtelius. I Istanbul finns också Business Sweden som leds av Antoine Fanoun.

Efter Atatürks beslut att av strategiska skäl förlägga huvudstaden i den nya republiken till Ankara flyttade den svenska ambassaden från Istanbul till en ny anläggning som invigdes 1934 av kronprins Gustaf Adolf och Atatürk. Ambassaden ansvarar för kontakterna med Turkiets regering och därtill hörande sedvanliga diplomatiska arbetsuppgifter. Sveriges ambassadör i Turkiet sedan 2013 heter Lars Wahlund. Generalkonsul i Istanbul sedan 2013 är Jens Odlander.

Sverige har också fem honorära konsulat i Turkiet. Dessa är belägna i Alanya, Antalya, Izmir, Mersin och Kulu (Konya).

Den turkiska ambassaden i Stockholm leds av ambassadören Kaya Türkmen.

Navigation

Top