Turistbesök

När du ansöker om visum för att besöka som  turist behöver du lämna in följande dokument. Om din ansökan inte är komplett kan detta innebära att den avslås. Generalkonsulatet kan begära in ytterligare handlingar från dig om det krävs.

1. Ansökan om Schengenvisa. Glöm inte att underteckna ansökan.

2. Två (2) välliknande färgfoto, 35 x 40 mm inte äldre än 6 månader.

3. Pass samt kopia av sidan med personuppgifter samt eventuellt tidigare visum. Passet måste vara giltigt minst 3 månader efter visumets sista giltighetsdag. Minst 2 sidor i passet ska vara oanvända och blanka.

4. Turkiskt familjeutdrag (Nüfus kayıt örneği), där civilstatus, maka/make, barn och ev. syskon framgår.

5. Handlingar som styrker syftet med resan. Detta i form av flyg-/resebokningar eller andra handlingar som stryker den planerade transporten, hotellbokningar eller resplan.

6. Handlingar som stöder att din sysselsättning

         Anställd
            - Arbetsgivarintyg, ledighet/semester godkännande från
              arbetsgivaren
            - Utdrag från företagsregister
            - Underskriftsprov från din arbetsgivare
            - Lönespecifikation
            - Bevis ( med QR-kod) att du tillhör Turkiets
              socialförsäkringssystem (SGK)
            - Skattehandlingar

         Arbetsgivare
            - Registreringsbevis för företaget
            - Underskriftsprov för firmatecknare
            - Skattehandlingar

         Pensionärer
            - Pensionsutbetalning

         Studenter
            - Studieintyg

         Jordbrukare
            - Handling som styrker att du är jordbrukare

7. Tillräckligt med pengar för uppehället. Du behöver visa minst 450 kronor (40 euro) per dag och person. Konsulatet kräver att du stryker att du kan försörja dig t.ex. genom kontoutdrag.

8. Om du reser ensam med barn och den andre föräldern inte följer med på resan måste du ha ett skriftligt medgivande från den andre föräldern som ska vara vidimerat av Notarius Publicus.

9. Reseförsäkran som täcker kostnader för minst 30.000 Euro. Försäkringen ska gälla för hela besökstiden.OBS!
En ansökan om visum kan tidigast lämnas in tre månader innan det planerade besöket.

Ett visum ger inte en absolut rätt att resa in i Schengenområdet. Det är gränskontrollen som avgör om du får resa in. Medtag därför alltid handlingar som visar att du har tillräckligt med pengar för din vistelse, returbiljett och försäkring.

För med information hur man ansöker om visum var god och ta kontakt med VFS Global, mån  – fre  08.30 – 12-00 samt 13.00 – 17.00. Tel 0210-373 58 03.

Du kan också ta kontakt med generalkonsulatet mån – tors 14.00 – 16.00 tel 0212-334 06 06.

Viseringsavgift: 270 TL, barn 6-12: 160 TL, 0-6 år, ingen avgift.

Navigation

Top