Affärsbesök

När du ansöker om visum för att affärsbesök ska du lämna in handlingar som visar att du ska besöka Sverige i affärer. Om din ansökan inte är komplett kan detta innebära att den avslås. Generalkonsulatet kan begära in ytterligare handlingar från dig om det krävs.

1. Ansökan om Schengenvisa. Glöm inte att underteckna ansökan.

2. Två (2) välliknande färgfoto, 35 x 40 mm inte äldre än 6 månader.

3. Pass samt kopia av sidan med personuppgifter samt eventuellt tidigare visum. Passet måste vara giltigt minst 3 månader efter visumets sista giltighetsdag. Minst 2 sidor i passet ska vara oanvända och blanka.

4. Handlingar som styrker syftet med resan. Detta i form av flyg-/resebokningar eller andra handlingar som stryker den planerade transporten, hotellbokningar eller resplan.

5. Inbjudan från företaget i Sverige. Inbjudan ska innehålla uppgifter om vem de bjuder in, anledning till besöket, under vilken tid som personen ska vistas i Sverige, hur kostnader för hotell och resa betalas samt företagets svenska registreringsnummer.

6. Brev på engelska från det ditt företag där uppgifter rörande namn, anledningen till besöket, period för vistelsen i Sverige samt uppgifter om hotell- och resekostnader.

7. Handlingar som stöder att din sysselsättning

         Anställd
            - Utdrag från företagsregister
            - Underskriftsprov från din arbetsgivare
            - Lönespecifikation
            - Bevis ( med QR-kod) att du tillhör Turkiets
              socialförsäkringssystem (SGK)
            - Skattehandlingar

         Arbetsgivare
            - Registreringsbevis för företaget
            - Underskriftsprov för firmatecknare
            - Skattehandlingar

8. Reseförsäkran som täcker kostnader för minst 30.000 Euro. Försäkringen ska gälla för hela besökstiden.OBS!
En ansökan om visum kan tidigast lämnas in tre månader innan det planerade besöket.

Ett visum ger inte en absolut rätt att resa in i Schengenområdet. Det är gränskontrollen som avgör om du får resa in. Medtag därför alltid handlingar som visar att du har tillräckligt med pengar för din vistelse, returbiljett, kopia av inbjudan och försäkring.

För med information hur man ansöker om visum var god och ta kontakt med VFS Global, mån  – fre  08.30 – 12-00 samt 13.00 – 17.00. Tel 0210-373 58 03.

Du kan också ta kontakt med generalkonsulatet mån – tors 14.00 – 16.00 tel 0212-334 06 06.

Viseringsavgift: 240 TL

Navigation

Top