Visering till Sverige

Du kan behöva visum för att besöka Sverige. Visum är ett tillstånd att resa in och besöka Sverige under en kortare tid till exempel för:

  • turistbesök
  • besöka släkt och vänner
  • affärsbesök eller att delta i en konferens

Medborgare i följande länder behöver visum för att resa till Sverige:
Se lista över länder

Nedan finner du allmän information om ansökan om visum till Sverige.

Hur länge gäller ett visum?
Ett Schengenvisum utfärdas för maximalt 90 dagar.

Var gäller ett visum?
Ett Schengenvisum gäller normalt för inresa i alla Schengenländer.

Var lämnar jag in min ansökan?
Enklast gör du det hos VFS Global (Visa Application Center). Se mer information här. Du kan även lämna in din ansökan till Sveriges generalkonsulat i Istanbul. Vi tar emot ansökan efter tidsbokning. Tid bokar du genom VFS Global.

I vissa länder där Sverige inte har någon ambassad eller konsulat representerar ett annat Schengenland Sverige.
Lista – svensk Schengenrepresentation

Hur lång är väntetiden?
Vanligtvis får du ett beslut inom 4-15 dagar beroende på säsong och arbetsbelastning.

Tänk på att vara ute i god tid, minst 15 dagar innan din planerade avresa. Försent inkomna ansökningar kan avslås.

Kan jag överklaga om jag får avslag på min ansökan?
Du har rätt att överklaga ett avslagsbeslut. Information om hur det ska göras finns i beslutet.

Navigation

Top