Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till generalkonsulatet.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i EU/EES.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs i menyn till vänster.

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem ska svara på frågor
Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten
Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till konsulatet.

Klicka här för att boka tid för intervju.

På konsulatet ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Konsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av konsulatet.

6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort och kortet beställs automatiskt.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten. När kortet har kommit till konsulatet kan du hämta det måndag-torsdag 09:00-10:00.

Ansökan på pappersblankett

Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs i menyn till vänster.

2. Betala ansökningsavgiften
Avgiften ska betalas kontant i samband med ansökan.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på konsulatet
Efter att du har bokat online ta med samtliga dokument till konsulatet.

Klicka här för att boka tid för att lämna in en ansökan

Konsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

4. Intervju

När du besöker konsulatet för att lämna in din ansökan kan du komma att bli bokad på en ny tid för intervju. Du besöker då konsulatet på den bestämda tiden. Om du har blivit ombedd att ta med dig ytterligare dokument tar du med dig dessa samt ditt pass.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av konsulatet.

6. Invänta uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Navigation

Top