Frågor & svar

Jag vill boka tid för att lämna in en ansökan eller genomföra en intervju

Om du har lämnat in en elektronisk ansökan om uppehållstillstånd så kan du boka en tid för intervju först efter att Migrationsverket har kontaktat dig att göra det. Det är viktigt att du lämnar ditt ärendenummer. Om du vill boka en tid för att lämna in en ansökan eller för att boka en tid för intervju klickar du här.

Kan jag få förtur på generalkonsulatet?

Nej, konsulatet har ingen möjlighet att ge förtur. När du bokar en tid kommer du att bli erbjuden den tidigaste lediga tiden. Migrationsverkets beslut att ge förtur gäller endast handläggningen hos dem och inte hos generalkonsulatet.

Jag har en tid hos er men vill att ni flyttar mitt ärende till en annan ambassad.

Du måste kontakta den ambassad/konsulat där du vill göra din intervju.

Ärendets status

Om du har ansökt på webben handläggs din ansökan först hos Migrationsverket i Sverige. När du får ett meddelande om att boka tid för intervju ska du kontakta den ambassad eller generalkonsulat som du uppgett i din ansökan. När utredningen är gjord lämnas ärendet över till Migrationsverket igen för att de ska fatta beslut. Eftersom det är många som ansöker om tillstånd är väntetiderna långa. Se Migrationsverkets webbsida för mera
information.

Du kan kontrollera om du fått beslut i ditt ärende på Migrationsverkets webbsida.

www.migrationsverket.se/statuskontroll

Jag har fått uppehållstillstånd och vill ha ett uppehållstillståndskort - lämna fingeravtryck och foto - hur gör jag?

Du är välkommen till konsulatet för att lämna fingeravtryck och ta foto utan tidsbokning på våra öppettider (måndag - torsdag kl. 09:00 - 10:00).

Har mitt uppehållstillståndskort (s.k. UT-kort) kommit till konsulatet?

Det tar cirka fyra (4) veckor från beslutet om man har lämnat biometri att producera UT-kortet och leverera det till ambassaden. De sökande vars kort har kommit till konsulatet blir kontaktade per telefon eller e-post.

Kan jag ansöka om asyl vid generalkonsulatet?

Nej du kan inte ansöka om asyl på generalkonsulatet. För att ansöka om asyl måste du ha rest in i Sverige.

Navigation

Top