Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du dokumenten som är listade nedanför.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på konsulatet.

Gör du en pappersansökan och har en tid på konsulatet för att lämna in din ansökan ska du ta med dig de dokument som beskrivs nedan.

Alla dokument måste vara i original. Vänligen medtag kopior på alla dokument. Handlingar utfärdade i hemlandet ska vara översatta till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare.

Dokument som alla sökande behöver

 Du behöver:

 • Giltigt pass 
 • Om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Se rubrik nedan vad som gäller barn.

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • Vigselbevis eller äktenskapsbevis.
 • En handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt
 • Folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige)
 • Om du är skild; skilsmässodokument

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • Folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift
 • Folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige)
 • Om du är skild; skilsmässodokument

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver:

 • De dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • Om du inte gör en webbansökan, eller om barnet som söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011
 • Födelse- eller släktskapsbevis
 • Skriftligt medgivande att barnet får bosätta sig i Sverige från vårdnadshavare. Om enbart en vårdnadshavare finns, intyg som påvisar detta.

Navigation

Top