Allmän information

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ha ett uppehållstillstånd. Det ska vara klart innan inresan till Sverige. Andra regler gäller dem som är medborgare i ett EU/EES-land, annat än Sverige.

Det är Migrationsverket som prövar om du har rätt till ett uppehållstillstånd. För att få en heltäckande beskrivning av vilka regler som gäller ska du vända dig till Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Du får besked om beslutet av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du besked av utlandsmyndigheten. Om du ansökt elektroniskt kan du få ditt beslut med e-post.

Uppehållstillståndskort

Du som får uppehållstillstånd kommer att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har uppehållstillstånd. Läs hur du ordnar kortet under "Så ansöker du".

EU/EES-medborgare

Speciella regler gäller för EU/EES-medborgare. Läs mer om vilka regler som gäller på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top