Dokument som krävs

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till konsulatet tillsammans med den ifyllda ansökningsblanketten.

För information om vilka dokument som krävs när du ansöker om arbetstillstånd hänvisar vi till Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Medföljande familj

Om din familj ska följa med dig till Sverige kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Om du använder en pappersblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, ska familjemedlemmar använda blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011.

Kontrollera på Migrationsverkets webbplats vilka dokument du behöver bifoga för din familj.

Migrationsverkets webbplats

 

Navigation

Top