Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd: 900 TL

Ansökan för familj
Vuxna: 400 TL
Barn under 18 år: 220 TL

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort. Du som ansöker på en pappersblankett ska betala kontant vid ansökningstillfället.

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Dessa är: artister, au pairer, gästforskare, idrottare och tränare. Dessa betalar 400 TL.

Om arbetsgivaren betalar

Om arbetsgivaren vill betala avgiften för ansökan, och du inte gjort en webbansökan ska den betala enligt instruktion ovan.

Navigation

Top