MIGRATIONSAVDELNINGENS TELEFONTIDER DEN 3:E OKTOBER

Generalkonsulatet kommer den 3 oktober inte ta emot förfrågningar gällande visum eller uppehållstillstånd via telefon. Telefontiden mellan klockan 14.00 och 16.00 är stängd. För frågor om viseringar och uppehållstillstånd hänvisas främst  till e-postadress generalkonsulat.istanbul-visum@gov.se.

Navigation

Top