Svenskar i TAIWAN

Länk till information:  

http://www.business-sweden.se/Export/marknader/asien-och-mellanostern/Taiwan/Konsular-information/


Vem ansvarar för vad i händelse av kris?

Chefen för Business Sweden i Taipei är anmäld som Sveriges representant i Taiwan och kan agera å Sveriges vägnar gentemot taiwanesiska myndigheter. Det formella ansvaret gentemot svenska medborgare vid t.ex. en konsulär kris ligger dock på Sveriges Generalkonsulat i Hongkong.

Då Sverige inte har diplomatisk närvaro i Taiwan kan det innebära att möjligheterna att bistå svenskar i en konsulär kris kan vara begränsade.

Behöver du i ett krisläge komma i kontakt med någon kontakta i första hand:

Business Sweden,  tel +886 2 2757 6573, +886 2 2757 6225 eller Generalkonsulatet i Hongkong, tel 852 2521 1212. Du kan även, tex utanför ordinarie kontorstid,  kontakta jourhavande på UD,  +46 8 405 10 00.

Business Sweden har en beredskapsplan som aktiveras i händelse av kris och i samråd med Sveriges Generalkonsulat i Hongkong. Utöver den nationella krisberedskapsplanen finns även en gemensam EU-plan för europeiska medborgare i Taiwan.

Svenskar på plats och svenska resenärer uppmanas att kontinuerligt följa händelseutvecklingen och vid en särskild händelse i första hand följa lokala myndigheters rekommendationer och uppmaningar. Vidare rekommenderas du att i förväg informera dig om vilka förberedelser som kan göras och vart du kan vända dig i händelse av kris, exempelvis vid  jordbävningar och tyfoner som regelbundet drabbar Taiwan. Vid en naturkatastrof informerar Taipei City Emergency Operation Center (EOC) via sin hemsida http://www.eoc.taipei.gov.tw/English samt via radio FM93.1 eller AM11134.  Se också avsnittet ”Jordbävningar och tyfoner” på denna webbplats.

Har du tappat eller fått ditt svenska pass stulet i Taiwan?

Svenska medborgare som har tappat eller har fått sitt svenska pass stulet på Taiwan ska vända sig till Business Sweden i Taiwan. Klicka här för mer information.

Anmäl dig till ”svensklistan”

Sedan den 17 juni har Utrikesdepartementet infört ett nytt webbaserat system som gör det möjligt att lätt anmäla sin utlandsvistelse på nätet. Genom att fylla i formuläret så kan vi snabbt nå dig vid en eventuell krissituation.
Anmälan är frivillig men för utlandsmyndigheten är det den enda möjligheten att nå svenskar som befinner sig i Taiwan om en konsulär krissituation skulle uppstå. Det är därför viktigt att du anmäler dig och din familj.
Uppgifterna sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Vid längre vistelse än ett år krävs en årlig förnyelse.

Klicka här för att anmäla din utlandsvistelse

Anmälan till svensklistan går också enkelt att nå genom UD:s nya app Resklar som nyligen släpptes i en uppdaterad version. Appen ger utlandsresenärer möjlighet att bättre förbereda sin resa genom att erbjuda information om bland annat resmål, försäkringar och konsulär hjälp.

T:+886 2 2757 6573
A:Room 2406, 24F, International Trade Building,
333 Keelung Road, Sec. 1, 11012, Taipei

Navigation

Top