Legaliseringar, intyg och översättningar

Generalkonsulatet står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Legaliseringar

Generalkonsulatet legaliserar namnteckningar av tjänstemän vid vissa HKSAR myndigheter.

Intyg

Generalkonsulatet kan vara behjälpligt med levnadsintyg samt intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Översättningar

Generalkonsulatet har inga auktoriserade översättare utan hänvisar till Kammarkollegiet (se länk till höger).

Navigation

Top