För svenskar i nödsituation

För svenskar som behöver omedelbar hjälp efter kontorstid.

För svenskar i nödsituation efter kontorstid, vänligen ring konsulatets växel på +852 2521 1212 för vidare upplysning gällande telefonnummer till jourhavande.

För Svenskar i Taiwan, se länk i menyn till vänster.

Navigation

Top