Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn erfordras följande:

 • Du ska fylla i blanketten SKV 7502 om efternamnändring. Den kan erhållas av generalkonsulatet eller Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.
  >Blanketten SKV 7502
 •  

 • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.

 • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.

 • Om du senare ansöker om nytt pass bör du ta med dig ett personbevis från Skatteverket med gjord namnändring. Obs! En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte.

 • Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.
 •  

  Navigation

  Top