Förnyelse av pass för barn

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år erfordras följande:

  Du bokar din tid här:
  Online-tidsbokning

 • Barn och ungdomar under 18 måste komma till generalkonsulatet tillsammans med minst en vårdnadshavare vid för ansökning av pass.
  Ansökan på otorsdagar ochfredagar 0900-1200 efter tidsbeställning.
 • För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren.
  Namnteckningen av närvarande vårdnadshavare bevittnar passhandläggaren. Passpersonalen bevittnar namnteckningarna av båda vårdnadshavarna på plats, om giltig legitimation kan uppvisas.
 • Blankett för vårdnadshavares medgivande finns på generalkonsulatet och för nedladdning här till höger. Medgivandet ska dateras och får inte vara äldre än en månad.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Vid ansökan om nationellt id-kort måste minst en vårdnadshavare vara närvarande för att styrka barnets identitet. Skriftligt medgivande för utfärdande av id-kort behövs dock inte från någondera av vårdnadshavarna.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
 • Barnets tidigare pass ska medtas.
 • Avgiften för passet, HKD 1 300 , betalning med kreditkort, VISA/Mastercard, eller banköverföring (kontakta oss för detaljer).Kontanter accepteras ej.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top