Information till nyblivna föräldrar om registering i Sverige och ansökan om pass

Grattis nyblivna föräldrar! Generalkonsulatet rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt. Rekvision görs endast om man har för avsikt att ansöka om pass.

Ansökan om samordningsnummer hanteras måndagar till onsdagar efter tidsbokning. Boka tid via e-post till: Generalkonsulat.hongkong@gov.se

Följande handlingar behöver då uppvisas:

  • Barnet måste komma till generalkonsulatet tillsammans med föräldrarna.
  • Barnets födelsebevis i original. 
  • Bevis/journal om havandeskap från ansvarig mödravård/läkare (motsvarande moderskapsintyg i Sverige). 
  • Skatteverkets blankett "Namnanmälan" (SKV 7750).
  • Föräldrarnas vigelsebevis (om gifta) eller personbevis om vigseln skett i Sverige.
  • Föräldrarnas pass.

När samordningsnumret är klart ska en passansökan ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom denna tid kan samordningsnumret makuleras.

Läs mer om att ansöka om nytt pass för barn

Navigation

Top