Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare

Följande handlingar behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

Om ett barn aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

 • en anmälan om namn göras
 • ett så kallat samordningsnummer beställas

för detta krävs ett besök hos Generalkonsulatet med barnet och föräldrarna (vårdnadshavarna). Ansökan om samordningsnummer hanteras måndagar till onsdagar efter tidsbokning. Boka tid via e-post till: Generalkonsulat.hongkong@gov.se
Ta med i original:

 • barnets födelsebevis
 • vigselbevis (om föräldrarna är gifta, personbevis om man gift sig i Sverige)
 • Vårdnadshavarnas pass.
 • Dokumentering från sjukhus och mödravård om graviditet och födsel.

Alla dokument för anmälan om namn och beställning av samordningsnummer skickas till Skatteverket i Sverige.

Blanketten för namnamälan finns på generalkonsulatet men går även att ladda ned från Skatteverkets webbplats:
> Blankett SKV 7750

OBS! Det kan ta flera veckor att få besked.
När man erhållit samordningsnummer för barnet ska passansökan göras. När samordningsnumret är klart ska en passansökan ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom denna tid kan samordningsnumret makuleras.

Du bokar din tid här:
Online-tidsbokning

 • Barn och ungdomar under 18 år måste komma till generalkonsulatet tillsammans med minst en vårdnadshavare vid för ansökning av pass.
  Ansökan på torsdagar och fredagar 0900-1200 efter tidsbeställning.
 • För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren.
  Namnteckningen av närvarande vårdnadshavare bevittnar passhandläggaren. Passpersonalen bevittnar namnteckningarna av båda vårdnadshavarna på plats, om giltig legitimation kan uppvisas.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig svensk fotolegitimation.
 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
 • Beslut om barns namn och samordningsnummer bör medtas.
 • Avgiften för passet, HKD 1 300 , betalning med kreditkort, VISA/Mastercard, eller banköverföring (kontakta oss för detaljer).Kontanter accepteras ej.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top