Reseinformation Hongkong och Macau

Aktuella händelser

OBS! Mycket viktig information angående transitering i Hongkong för vidare resor i Asien.

Det har blivit allt vanligare att "skräddarsy" sin egen utlandsresa varför vi speciellt vill uppmärksamma er som reser i regionen att komma ihåg att de flesta länder i Asien kräver att passet är giltigt minst 6 månader vid inresa.

Detta innebär att transiterar du i Hongkong några dagar för att senare resa vidare i Asien uppmanas du att noga kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige. De flesta länder i Asien kräver att ditt pass måste ha en kvarvarande giltighetstid på minst 6 månader vid inresa.

Det är inte möjligt att ansöka om provisoriskt nödpass vid Sveriges generalkonsulat i Hongkong för vidare resor i Asien. Kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige. Läs mer under in- och utresebestämmelser i Hongkong och Macao.

____________________________________________________________

För information om tyfoner och regnoväder i Hongkong, se
rubriken ”Naturförhållanden” nedan.


För svenskar i Taiwan, läs mer här

____________________________________________________________

Resenärer bör vara uppmärksamma på att innehav av elpistoler/elchocksvapen är förbjudet enligt lag i Hongkong. Straffen för innehav är mycket höga (upp till HKD100,000 och max 14 års fängelse).

För er som reser i regionen, kom ihåg att de flesta länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader vid inresa.

För information om smittsamma sjukdommar, läs på Hongkongmyndigheternas nyhetssida under rubriken Health & Community.
http://www.news.gov.hk/en/index.shtml

Allmänna säkerhetsläget

Hongkongs och Macaus allmänna säkerhetsläge är tillfredsställande.

Larmnummer är 999

Terrorism

Sannolikheten för att en terroristattack inträffar i Hong Kong är låg.
Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.


Läs mer om Terrorism och turism

Länk till Hong Kong Government - Security Bureau

               Macau Government - Tourism Crisis Management Office

Allmänna råd: Man bör vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att man håller sig informerad om förhållandena där man är och att man följer officiella rekommendationer. Här nedan hittar du länkar till viktig information.

Hong Kongs officiella metereologiska information

Allmän information om cyklon(tyfon) varningar
http://www.hko.gov.hk/publica/gen_pub/tcws.pdf

Aktuella Tropiska Cykloner (Tyfoner & Tropiska Stormar)
http://www.hko.gov.hk/informtc/tcWarninge.htm

Försiktighetsåtgärder vid cyklon(tyfon) varningar
http://www.hko.gov.hk/informtc/precaution.htm

De flesta verksamheter stänger när tyfonvarning 8 hissas. Det påverkar kollektivtrafiken. Flygplatsen stängs inte automatiskt vid cyklonvarningar. Man bör kontakta sitt flygbolag för att informera sig om förseningar eller avlysning av avgångar.

Generalkonsulatet håller stängt vid signal 8 eller högre. Högre signaler är sällan i kraft mer än några timmar upp till en dag.

Länk till Hongkongs flygplats:
http://www.hongkongairport.com/eng/index.html

Regnoväder

Hongkong har även ett varningssystem för regnoväder då det kan regna mycket kraftigt med lokala översvämningar som följd. Generellt gäller att man stannar där man är om svart varning är annonserad.

Länk till information om regnvarnings systemet:
http://www.weather.gov.hk/wservice/warning/rainstor.htm

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visering för att resa till Hongkong eller Macau. Du kan stanna i 90 dagar som besökare.

Det svenska passet måste dock ha en giltighets tid på en månad utöver det planerade besöket i Hongkong. Det vill säga en visteles i Hongkong i två veckor kräver ett giltigt pass i sex veckor. Samma regler gäller för svenska medborgare som vill besöka Macau.

OBS! Transitering via Hongkong
OBS! Transiterar du i Hongkong för vidare resor i Asien bör du kontrollera ditt pass. De flesta länder i Asien kräver att ditt pass måste ha en kvarvarande giltighetstid på minst sex månader vid inresa. Kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige.

Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd besvaras av Hongkongs respektive Macaos myndigheter.

Ska du resa till Folkrepubliken Kina behöver du visering. Information om hur du söker visum hittar du här. http://www.visaforchina.org/

I Hongkong kan du vända dig till:

Chinese Visa Office
China Resources Building
26 Harbour Road, Wanchai
Tel: (+852) 3413 2424 eller 3413 2300

Många resebyråer och hotell i Hongkong erbjuder viseringsservice.

Reser man via Peking eller Shanghai's internationella flygplatser kan man i vissa fall stanna upp till 72 timmar utan visum. Mer information via länken nedan.

Länk till information från kinesiska visumkontoret i Stockholm:

http://www.visaforchina.org/STH_EN/

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget och de sanitära förhållandena är relativt goda. Standarden på sjukhus, läkare och tandläkare är hög. Hepatit A förekommer tidvis. Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Hongkong eller Macau.

Den täta trafiken och utsläppen från kolkraftverk i södra Kina medför mycket hög luftförorening. För personer med luftvägs- eller hjärtbesvär kan detta utgöra en svår påfrestning. På grund av otillräcklig avloppsrening är vattnet längs kusterna på sina ställen förorenat. På många platser hålls havsvattenkvaliteten under uppsikt och man ger rekommendationer om det går att bada. Kranvattnet håller drickbar standard.

Länk till 1177.se  Vårdguiden
               Folkhälsomyndigheten

Smittsamma sjukdomar
För information och råd hänvisas till Hong Kong Centre for Health Protection hemsida.
http://www.chp.gov.hk/en/view_content/24244.html
Utbrott av Denguefeber i södra Kina i december 2014
Ett utbrott av denguefeber i främst södra kina rapporteras av de kinesiska myndigheterna. Resande till drabbade regioner uppmanas följa myndigheternas råd. Sjukdomen sprids av myggor. Läs mer:
http://www.info.gov.hk/gia/general/201410/24/P201410240754.htm
och
http://www.info.gov.hk/gia/general/201410/25/P201410250985.htm

Lokala lagar och sedvänjor

Hongkongs rättsystem bygger på det brittiska.

Notera att rökförbud gäller på alla offentliga platser, restauranger, barer m.m. med böter upp till HKD 5000. Nedskräpning bestraffas med böter om HKD 1500.

Innehav av elpistoler/elchocksvapen är förbjudet enligt lag i Hongkong. Straffen för innehav är mycket höga (upp till HKD100 000 och max 14 års fängelse).

Hårda straff för narkotikabrott
Hongkong och Macao har mycket stränga straff för narkotikabrott. Läs mer på:
http://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/drug/law_pen.html

Acceptera aldrig att ta med dig någon annans väska eller paket. Tänk på att alltid packa ditt bagage själv, se till att det är ordentligt låst och håll alltid uppsikt.
Om du tar receptbelagd medicin är det lämpligt att ha med sig ett intyg från din läkare för att undvika onödiga diskussioner i tullen eller med immigrationsmyndigheten.

OBS! Person över 18 år är endast tillåten att föra in 1 liter alkohol, 19 ciggaretter eller 1 cigarr eller 25 gram annan tobak i Hongkong. Läs mer på:
http://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inga särskilda problem med den personliga säkerheten finns om normal försiktighet iakttas. Fickstölder kan förekomma i shoppingområden, vid restauranger och kaféer där turister rör sig. Större penningsummor, pass och andra värdeföremål bör förvaras i hotellets värdefack. Kopior av pass och visum bör helst hållas åtskilt från originalen. Resande till Hongkong och Macau bör – liksom vid alla utlandsresor – ha en heltäckande reseförsäkring. Observera att sjukvården i Hongkong är dyr.

Trafiksäkerhet

I Hongkong har man vänstertrafik. Var uppmärksam när ni korsar trafikerade vägar.

Kollektivtrafiken är mycket väl utvecklad i Hongkong och används av befolkningen i högre grad än på någon annan plats på jorden. Trots detta kan det tyckas vara tät trafik på gatorna. Hongkong är litet till ytan, endast en tredjedel så stort som Gotland, och det finns begränsad möjlighet att bygga ut vägnätet i de centrala delarna av staden. Trafikstockningar förekommer under rusningstid.

På de flesta kollektivtrafiksalternativ kan man betala med "Octopus" kort. Detta kort fylls på med ett värde mellan HKD 50 och HKD 1000. Kortet kan även användas för att betala i affärer och för attraktioner. Du kan köpa ditt Octopus-kort på tunnelbanestationer (MTR) och på stationerna för flygplatstågen (Airport Express).

Det finns tre sorters taxi i Hongkong. Röd - finns i centrala delarna och kan köra till de flesta områden i Hongkong, Blå - Lantau ön, Grön - Nya territorierna. Taxi i Hongkong är relativt billigt men notera att man endast kan betala med kontanter. Avgifter för tunnlar och broar läggs till priset man ser på taxametern. Det är lag på att man ska använda säkerhetsbälte.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Hongkong och Macau liksom till alla andra länder. Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för olycka, stöld eller annat som kan tänkas täckas av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, Euro-Alarm eller Europ Assistance.

Vid sjukhusvård kan sjukhuset behöva en garanti från ditt försäkringsbolag om att vården täcks av försäkringen.

SOS-International a/s är de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

SOS International A/S
Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg
Tel: +45 70 10 50 55
Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.dk
www.sos.dk

Europ Assistance
c/o Falck Travel Care
Mejerivägen 9, Box 44024
SE-100 73 Stockholm
Tel: + 46 8 587 717 17
Fax: + 46 8 505 939 13
E-post: ftc@falcktravelcare.se
www.falcktravelcare.se/
www.europ-assistance.se/

Euro-Alarm Assistance Prague
Krizikova 36a
CZ-186 00 Prag 8
Tel: +420 221 860 619
Fax: +420 221 860 600
E-post: help@euro-alarm.cz
www.euro-alarm.cz

Gouda Alarmcentral
Sejrøgade 7
2100 Köpenhamn Ø
Tel: + 45 33 15 60 60
Fax: + 45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda.dk
www.gouda.dk

SOS, EuroAlarm och Europ Assistances larmcentraler är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Man har där kontaktläkare som kan sätta sig i förbindelse med den behandlade läkaren i utlandet. Man accepterar dessutom "collect calls", d.v.s. samtal där mottagaren betalar.

Övriga upplysningar

Om så skulle behövas, kan man snabbt skicka pengar från Sverige till Hongkong, till exempel via Western Union (www.westernunion.com). Det krävs endast att någon deponerar pengar vid något av företagets kontor i Sverige eller använder banköverföring via Western Unions hemsida på Internet.

Turistinformation: Discover Hong Kong

Generalkonsulatet

Navigation

Top