Sveriges generalkonsulat i Hongkong

Välkommen till Sveriges generalkonsulat i Hongkong och Macao.

Sveriges generalkonsulat i Hongkong representerar Sverige i Hongkong och Macao. En viktig uppgift är att odla goda och breda relationer mellan Sverige och Hongkong resp. Macao. Konsulatet arbetar med en rad olika frågor i syfte att främja svenska produkter, investeringar till Sverige, utbyte inom forskning och högre utbildning, kulturellt utbyte och svensk turism. Vidare ska konsulatet förse UD och regeringskansliet med information om den politiska och ekonomiska utvecklingen in Hongkong och Macao. Att ge god konsulär service till svenska medborgare bosatta i Hongkong liksom till svenskar på tillfälligt besök är också en viktig uppgift.

Öppettider:
måndag – fredag 09.00-12.00

Passansökan efter avtalad tid torsdagar och fredagar 09:00-12:00

Telefontider: 0900-1200, Veckodagar utom helgdagar.


Migrationsärenden - Uppehållstillstånd

Du kan kontrollera statusen på din ansökan på Migrationsverkets hemsida. Följande kan kontrolleras: uppehållstillstånd för studenter, uppehålls- och arbetstillstånd, uppehållstillståndskort, pass och medborgarskap.

Länk till Migrationsverkets statuskontroll: www.migrationsverket.se/statuskontroll

Navigation

Top