Sveriges relationer med Macau

Redan på 1700-talet etablerades handelsförbindelser med Pärlflodsdeltat genom Svenska Ostindiska Kompaniet. Svensken Anders Ljungstedt (1759 – 1835) som var chef (superkargör) inom Kompaniet i Kanton, bosatte sig så småningom i Macau där han utnämndes till generalkonsul. Ljungstedt forskade i Macaus historia och hans verk om Macau har översatts till flera språk. Ljungstedt, som ligger begravd i Macau har fått en gata uppkallad efter sig – "Avenida Sir Anders Ljungstedt".

Besöksutbytet mellan Sverige och Macau är begränsat. En delegation från Macau SAR Government Womens Commission besökte Sverige i maj 2013. Emellanåt förekommer  svenska kulturella och liknande evenemang i Macau. I november 2015 besökte Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Macau.

Ett femtontal svenskar är bosatta i Macau. Ett par av Macaus universitet brukar ha svenska gäststuderande.

Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan EU och Macau hålls regelbundna blandkommittémöten. Chief Executive Ferdinand Chui besökte Bryssel 2012 och togs då bl a emot av kommissionens ordförande Barroso.

Navigation

Top