Historik

Macau består av Macau-halvön samt Taipa- och Coloane-öarna. Macau var tidigt en viktig handelsplats för handeln mellan Europa och Kina och blev en portugisisk koloni på 1500-talet – den första europeiska besittningen i Asien. Liksom Hongkong två år tidigare, återförenades Macau med Kina i december 1999 och blev då en särskild administrativ region inom Kina enligt konceptet ett land – två system. Enligt Macaus minikonstitution skall regionen åtnjuta ett stort mått av politisk och ekonomisk självständighet under 50 år. Den politiskt utnämnde och samtidigt högste ämbetsmannen i Macau SAR's administration fick titeln Chief Executive.

Navigation

Top