Handelspolitik

Macaus Enligt Basic Law har Macau rätt att föra en självständig handelspolitik. Hongkong, Kina, EU och USA är Macaus viktigaste handelspartners. 2003 slöts ett frihandelsavtal (CEPA = Closer Economic Partnership Arrangement) mellan Kina, Hongkong och Macau som medför tullfrihet för varor samt åtgärder för att stimulera ömsesidig tjänstehandel och investeringar mellan Hong Kong/Macau och Kina.   ekonomi baseras i mycket hög grad på sin spelverksamhet som genererar över 80% av statens inkomster. Det monopol som tidigare rådde för spelverksamheten upphävdes i början av 2000-talet varvid sex casinolicenser fördelades till internationellt välrenommerade aktörer. Detta blev början på en extremt snabb ökning av utländska investeringar i spel/turismsektorn. Omsättningen i spelverksamheten i Macau, som så sent som 2006 passerade den i Las Vegas, är numera sju gånger så stor som i Las Vegas. Även turismen, främst från fastlandskina och Hongkong, ökade kraftigt under ett antal år. 2012 besökte 28 miljoner personer Macau. Macau hör således till de, under 2000-talet, absolut snabbast växande ekonomierna i världen. Under flera år har man haft en årlig tillväxttakt med omkring 20%, och från att ha varit en relativt fattig kusin till det välbärgade Hongkong har Macau på bara tio år gått till att jämte Brunei bli den ekonomi i Asien som har högst BNP per capita, faktiskt närmare dubbelt så hög som Hongkongs. Det ökade ekonomiska välståndet kommer dock inte alla tillgodo. Textilindustrin, som tidigare utgjorde en viktig del i Macaus ekonomi, har successivt flyttat till fastlandskina. Att kasinoverksamheten växer så snabbt har också skapat en del arbetsmarknadsrelaterade spänningar, bl.a. importeras arbetskraft från fastlandskina i relativt hög takt.

Spelmarknadens extrema tillväxt i Macau avstannade dock 2014 och spelintäkterna har sedan dess påtagligt minskat under 2015. De minskade spelintäkterna beskrivs av flera observatörer som en direkt effekt av Xi Jinpings anti-korruptionskampanj i fastlandskina. Till följd av att Macaus ekonomi till en sådan stor grad är beroende av sin spelmarknad är regionens ekonomi sårbar för marknadens nedgångar. I syfte att inte vara allt för beroende av spelindustrin har regeringen vid flera tillfällen, senast i en femårsplan presenterad av Fernando Chui, försökt diversifiera ekonomin något till andra sektorer, t ex genom ökade satsningar på utbildningssektorn, på konferens- och mässverksamhet, samt på att göra Macau till ett handelscenter för Kinas handel med den portugisiskspråkiga delen av världen. Det mest ambitiösa projektet är satsningen på närliggande Hengqin Island, som ligger precis på andra sidan gränsen i Zhuhai. Macau kommer att arrendera och administrera en betydande del av denna ö som ska bli en särskild ekonomisk zon, och som inte ska ha några casinon. I zonen finns även Macau Universitys nya campus. Den del av ön där universitet ligger administreras i sin helhet av Macau och kommer att ligga under Macaus jurisdiktion fram till 2049.

 

Navigation

Top