Utrikespolitik

Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik sköts av centralregeringen i Peking.

 

 

Navigation

Top