Sveriges relationer med Hongkong

Sverige har en officiell representation i Hongkong, generalkonsulatet, sedan 1950-talet. Inför Hongkongs återförening med Kina ingick Sverige 1996 ett konsuläravtal med Kina om Hongkong. Generalkonsulatet har sju tjänstemän varav två utsända från Utrikesdepartementet. Sveriges förbindelser med Hongkong är främst inriktade på handel och investeringar. Den aktiva svenska handelskammaren i Hongkong har drygt 180 medlemsföretag. Många av dessa har regionala huvudkontor i Hongkong. Konsulatet uppskattar att ca 2000 svenskar är bosatta i Hongkong. Business Sweden är representerat i Hongkong och bistår svenska företag med att etablera sig i Hongkong och göra affärer i Hongkong och i Fastlandskina.

Ett halvt dussin svenska professorer/universitetslärare är verksamma vid universiteten i Hongkong, som gästföreläsare eller på mer permanent basis. Ca 300 svenska studenter per år studerar vid universiteten i Hongkong. I oktober 2016 invigde Karolinska Institutet sitt första forskningscenter för regenerativ medicin utanför Sverige. KI har etablerade kontakter och samarbeten med forsknings- och universitetsinstitut runtom i Asien.

Noteras kan att svensken Lars Nittve tidigare var chef för Hongkongs nya museum för modern konst, M+, som är under uppbyggnad, och att svenskan Madeleine Onne varit konstnärlig chef för Hongkongbaletten. En svensk präst från Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT), bor i Hongkong och arbetar för svenskar i Hongkong och Kina. Föreningarna SWEA och SVIV är verksamma i Hongkong.

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), närmast Hongkongs motsvarighet till Business Sweden, har via ett konsultbolag verksamhet i Stockholm, men det reguljära HKTDC-kontoret finns i Tyskland. Därutöver har Hongkongs regering representation genom s.k. ETO:s (Economic Trade Offices) och deras kontor i London är ansvarig för Sverige. Vidare finns ett Sweden-China Trade Council, som bl a verkar för ökad handel med Kina och Hongkong, den svenska intresseföreningen The Royal Sweden-Hong Kong Business Council, jämte svensk-kinesiska vänskapsföreningar i Göteborg och Stockholm.

Besöksutbytet mellan Sverige och Hong Kong

Officiella delegationer och företrädare för svensk förvaltning och näringsliv besöker ofta Hongkong. Kulturutbytet mellan Hongkong och Sverige är väletablerat och svenska artister besöker Hongkong med jämna mellanrum. Den största svenska manifestationen i Hong Kong torde vara det svenska partnerskapet i Hong Kong Business of Design Week i december 2014, där över 50 svenska deltagande företag, tiotalet svenska utbildningsinstitutioner och sammanlagt ca 200 tillresande deltagare från Sverige medverkade.

Tidigare högprofilbesök från den sittande regeringen har bland annat varit Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht under 2015. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund besökte Hongkong under 2016.

Inkommande officiella besök från Sverige

2005

– 1:e vice talman Per Westberg med utskottsdelegation

– Riksdagens näringsutskott

– Kronprinsessan Victoria (designutställning)

– Finansminister Pär Nuder

– Näringsminister Thomas Östros med den svenska delegationen till 6:e WTO:s ministermöte

– Jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist i samband med WTO-mötet.

2006

– Riksdagens trafikutskott

– Riksdagens miljö- och jordbruksutskottet

2007

– Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet

2009

– Statssekreterare Gunnar Wieslander, UD

2011

– Statssekreterare Gunnar Oom, UD

2012

– Finansminister Anders Borg

– Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med företagsdelegation

2013

– Finansmarknadsminister Peter Norman

– IT- och energiminister Anna-Karin Hatt med företagsdelegation

– Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

2014

– Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan

2015

– Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg

– Statssekreterare Erik Bromander, Näringsdepartementet

– Riksdagens Trafikutskott

– Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med företagsdelegation

2016

– Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund med företagsdelegation

2017

– Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

Utgående officiella besök från Hong Kong

2004

– Chief Secretary for Administration Donald Tsang (sedermera regeringschef)

2005

– Permanent Secretary for Economic Development and Labour, Sandra Lee

– Secretary for Health and Welfare, Dr York Chow

2007

– Secretary for Justice Wong Yanlong

2009

– Financial Secretary John Tsang

– Secretary for Environment Edward Yau

2011

– Secretary for Development Carrie Lam

– Secretary for Environment Edward Yau

2012

– Secretary for Environment Edward Yau

2014

– Secretary for Environment KS Wong (endast till Malmö)

– Chief Executive CY Leung

Navigation

Top