Handelspolitik

Hongkong SAR är en av världens friaste ekonomier – om inte den absolut friaste. Hongkong har lyckats anpassa sig från en arbetsintensiv produktekonomi till en kunskapsbaserad tjänsteekonomi på några få årtionden. Hongkong har en unik ställning och ett unikt läge. Det är en tröskel för företag och finansiella institutioner från hela världen att från Hongkong expandera vidare in i Kina och till andra delar av Asien. Hongkong har, enligt Basic Law, rätt att föra en självständig handelspolitik. EU och Hongkong har ett gott samarbete i dessa frågor, speciellt inom ramen för WTO.

1999 undertecknades ett tullsamarbetsavtal mellan EU och Hongkong. Detta innebar en formalisering av redan existerande samarbete, men visar också Hongkongs autonomi i dessa frågor. EU har som mål att fördjupa samarbetet inom bl a utbildning, forskning och miljö.

Ett särskilt frihandelsavtal mellan Hongkong, Macau och Kina, Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) trädde i kraft den 1 januari 2004. Avtalet har stegvis utvidgats till att gälla samtliga varugrupper och liberalisering inom ett stort antal tjänstesektorer. I korthet möjliggör CEPA att företag som är etablerade i Hongkong eller Macau efter 3-5 års verksamhet kan få mycket förmånliga tillträdesvillkor till den kinesiska marknaden. I november 2011 ansökte Hongkong om att bli medlem i ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Navigation

Top