Ekonomi och ekonomisk politik

Hongkong har under nittonhundratalets senare hälft utvecklats till en betydande handelsplats i Östasien. Tillverkningsindustrin (kläder, leksaker, elektronik) har flyttats till främst Kantonprovinsen i södra Kina, och andra delar av närregionen, men ägs i mycket stor utsträckning fortfarande av Hongkongföretag. De senaste decenniernas snabba ekonomiska tillväxt i Kina med en stadigt ökande utrikeshandel har bidragit till en väsentligt ökad efterfrågan på finansiella, kommersiella och logistiska tjänster i Hongkong, som idag domineras av en serviceekonomi med en stark finanssektor (banker och investmentbolag), omfattande handel och logistik (sjöfart och flyg) samt turism. Inkomst- och företagsskatter är mycket låga, max 15 % respektive 16,5%. Omkring 98 % av Hongkongs export är reexport av varor som importerats från i första hand fastlandskina. LegCo röstade i juni 2012 igenom Hongkongs första konkurrenslagstiftning,Competition Ordinance som trädde i kraft i sin helhet i december 2015.

Ekonomin rankas återkommande som en av de friaste i världen och affärsklimatet är öppet och lättillgängligt, även om kritik också finns mot att ett fåtal konglomerat är dominerande i flera viktiga sektorer. Många utländska företag, särskilt små och medelstora, väljer att etablera sig i Hongkong innan de tar steget in i Kina. Importtullar finns endast på spritdrycker, tobak och drivmedel. Valutan är fullt konvertibel, knuten med fast växelkurs till den amerikanska dollarn, och det oberoende rättsväsendet fungerar väl. Ekonomin har haft en stark uppgång under 2000-talet med en årlig tillväxt på 5-7%, som först 2009 planade ut i och med finanskrisen, under åren 2011 till 2013 har tillväxten legat på ungefär 3 % och år 2015 på 2,3 %, enligt IMF:s prognoser ligger Hongkongs tillväxt för 2016 på ca 1.4%.

Turismen utgör en stor inkomstkälla och slår ständigt nya rekord tack vare de förenklade procedurerna för besökande kineser från fastlandet. Enligt Hong Kong Tourism Board (HKTB) har turismen under 2016 sjunkit med 4.5 % till en lägsta nivå sedan SARS-epidemin i Hong Kong. Enligt HKTB beror detta på att turismen från Shenzen minskat efter en lagändring i Kina i maj 2015, vilken innebar att medborgare i Kina inte längre tilläts resa till Hongkong mer än en gång per vecka. Detta ska ha bidragit till ett fall på 7.8% av den inhemska turismen från Kina till Hong Kong. Dock har den utländska turismen ökat med 3% under samma period. Detta har påverkat varuhandeln i Hongkong. Enligt en rapport från Citibank sjönk varuhandeln med 8.1 % under 2016.

Navigation

Top